On Species Catalogue of China

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Using camera trap to monitor a North Chinese leopard (Panthera pardus japonesis) population and their main ungulate prey    
Dazhao Song, Buping Wang, Jinyuan Jiang, Shaoping Wan, Shiming Cui, Tianming Wang, Limin Feng
Biodiv Sci   2014,22(6 ):733 -736. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14198
Abstract  (2059 HTML21 PDF(pc) (237KB)(3215 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Monitoring birds and mammals through camera traps in Mount Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang    
Tancheng Dong, Hongjun Chu, Hongpan Wu, Yuan Wang, Yan Ge, Lan Bu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):804 -807. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14178
Abstract  (1266 HTML17 PDF(pc) (1197KB)(1803 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Is nocturnal rhythm of Asian badger (Meles leucurus) caused by human activity? A case study in the eastern area of Qinghai Lake    
Feng Li, Zhigang Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):758 -763. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14182
Abstract  (1826 HTML9 PDF(pc) (763KB)(1716 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Using camera trap to investigate animal diversity in Hunan Gaowangjie National Nature Reserve    
Fang Liu, Xiujiang Su, Diqiang Li, Benzhong Wang, Ziliang Zhang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):779 -784. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14177
Abstract  (1550 HTML14 PDF(pc) (640KB)(2175 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Mammal and bird diversity in Qingchengshan Forest Park, Southwest China: data from camera traps    
Zhishu Xiao, Xuezhi Wang, Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):788 -793. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14028
Abstract  (1243 HTML14 PDF(pc) (693KB)(2223 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A survey of mammals and birds using camera traps in Badagongshan Forest Dynamics Plot, Central China    
Wenhua Xie, Xifu Yang, Jiajie Yu, Junnian Li, Shuanglun Tao, Zhijun Lu, Xuezhi Wang, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):816 -818. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14022
Abstract  (1274 HTML7 PDF(pc) (393KB)(2053 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey on population dynamics of mammals and birds in Gutianshan Forest Dynamics Plot, eastern China    
Xingfeng Si, Ping Ding
Biodiv Sci   2014,22(6 ):819 -822. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14211
Abstract  (1269 HTML10 PDF(pc) (869KB)(2038 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trapping survey of mammals and birds in Tianma National Nature Reserve, China    
Wenliang Zhou, Tao Pan, Bin Li, Jinyun Chen, Tao Song, Zhaojie Peng, Guochen Zhang, Faguang Pu, Baowei Zhang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):776 -778. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14068
Abstract  (1290 HTML8 PDF(pc) (960KB)(2307 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary analysis of mammal and bird diversity monitored with camera traps in Medog, Tibet    
Lijia Wen, Kun Shi, Jian Huang, Yang Song, Yumin Guo
Biodiv Sci   2014,22(6 ):798 -799. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13256
Abstract  (1567 HTML14 PDF(pc) (390KB)(2398 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
An introduction to CameraData: an online database of wildlife camera trap data    
Zhishu Xiao, Xuezhi Wang, Xinhai Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):712 -716. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14042
Abstract  (2664 HTML29 PDF(pc) (341KB)(2473 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Estimation of species richness of mammals and birds using camera traps in Nonggang Forest Dynamics Plot, South China    
Zepan Shi, Qihai Zhou, Xiankun Li, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):826 -829. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14043
Abstract  (1715 HTML8 PDF(pc) (992KB)(2372 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera-trapping in wildlife research and conservation in China: review and outlook    
Sheng Li, Dajun Wang, Zhishu Xiao, Xinhai Li, Tianming Wang, Limin Feng, Yun Wang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):685 -695. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14203
Abstract  (2334 HTML48 PDF(pc) (824KB)(4070 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of wildlife in Buergen Beaver National Nature Reserve, Xinjiang    
Yuanchao Liu, Howman Wong, Hongjun Chu, Dongzhi Liu, Fan Zhang, Gang Chen, Yingjie Qi
Biodiv Sci   2014,22(6 ):800 -803. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14181
Abstract  (1800 HTML18 PDF(pc) (1215KB)(2446 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Monitoring activity rhythms of Equus hemionus at watering holes by camera traps in Mount Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang    
Hongpan Wu, Hongjun Chu, Yuan Wang, Jianwei Ma, Yan Ge, Lan Bu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):752 -757. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14179
Abstract  (1548 HTML8 PDF(pc) (807KB)(2296 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Grouping behavior of wild camel (Camelus ferus) referred from video data of camera trap in Kumtag Desert    
Yadong Xue, Fang Liu, Yuguang Zhang, Diqiang Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):746 -751. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14180
Abstract  (1534 HTML9 PDF(pc) (661KB)(2599 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Wildlife diversity after Wenchuan Earthquake: a case from Guangguangshan Valley of Longxi-Hongkou National Nature Reserve, Southwest China    
Zhishu Xiao, Li Hu, Xiang Wang, Tao Shang, Dahai Zhu, Zhilong Zhao, Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):794 -797. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14029
Abstract  (1875 HTML7 PDF(pc) (652KB)(2580 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Changbaishan Forest Dynamics Plot, Northeast China    
Xinhai Li, Zhengji Piao, Yaoxiang Wu, Haicheng Zhou, Peng Zhang, Bingwan Liu, Xiaoqun Huang, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):810 -812. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14019
Abstract  (1464 HTML7 PDF(pc) (566KB)(2288 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Developing camera-trapping protocols for wildlife monitoring in Chinese forests    
Zhishu Xiao, Xinhai Li, Xuezhi Wang, Qihai Zhou, Ruichang Quan, Xiaoli Shen, Sheng Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):704 -711. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14075
Abstract  (2280 HTML156 PDF(pc) (538KB)(3416 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Dinghushan Forest Dynamics Plot, Southern China    
Zhishu Xiao, Linfang Wu, Linfang Tang, Xueli Lu, Zhongliang Huang, Wanhui Ye, Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):823 -825. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14027
Abstract  (1208 HTML3 PDF(pc) (1931KB)(2708 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Huaping National Nature Reserve, Guangxi    
Guohai Wang, Zepan Shi, Xiuju Liu, Qihai Zhou, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):785 -787. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14125
Abstract  (1424 HTML8 PDF(pc) (684KB)(2107 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary records of mammals and birds by camera traps in Baotianman Forest Dynamics Plot, Central China    
Zhishu Xiao, Xiaojun Du, Xuezhi Wang, Xiaoqun Huang, Manyu Yan
Biodiv Sci   2014,22(6 ):813 -815. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14074
Abstract  (1534 HTML7 PDF(pc) (541KB)(2238 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of animals in Xishuangbanna Forest Dynamics Plot, Yunnan    
Mingxia Zhang, Lin Cao, Ruichang Quan, Zhishu Xiao, Xiaofei Yang, Wenfu Zhang, Xuezhi Wang, Xiaobao Deng
Biodiv Sci   2014,22(6 ):830 -832. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14064
Abstract  (1796 HTML14 PDF(pc) (488KB)(3109 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
An introduction to wildlife camera trapping monitoring from Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio)    
Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):808 -809. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14108
Abstract  (1820 HTML10 PDF(pc) (332KB)(2705 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution and abundance of Amur tiger, Amur leopard and their ungulate prey in Hunchun National Nature Reserve, Jilin    
Wenhong Xiao, Limin Feng, Xiaodan Zhao, Haitao Yang, Hailong Dou, Yanchao Cheng, Pu Mou, Tianming Wang, Jianping Ge
Biodiv Sci   2014,22(6 ):717 -724. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14184
Abstract  (2834 HTML27 PDF(pc) (1207KB)(3638 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
On the assessment of big cats and their prey populations based on camera trap data    
Zhilin Li, Aili Kang, Jianmin Lang, Yangang Xue, Yi Ren, Zhiwen Zhu, Jianzhang Ma, Peiqi Liu, Guangshun Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):725 -732. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14079
Abstract  (1664 HTML11 PDF(pc) (997KB)(2576 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary survey of mammal diversity by camera traps and line transects in Shuanghe National Nature Reserve, Northeast China    
Peng Zhang, Guangshun Jiang, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):773 -775. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14058
Abstract  (1657 HTML10 PDF(pc) (385KB)(2830 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Infrared camera traps in wildlife research and monitoring in China: issues and insights    
Lvbing Zhang, Shaopeng Cui, Yuanjun Huang, Daiqiang Chen, Huijie Qiao, Chunwang Li, Zhigang Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):696 -703. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14225
Abstract  (1944 HTML24 PDF(pc) (457KB)(3609 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Applications of camera trapping to wildlife surveys in China    
Zhishu Xiao, Xinhai Li, Guangshun Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):683 -684. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14244
Abstract  (1791 HTML28 PDF(pc) (249KB)(3417 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal activity patterns of ungulates in Qinling Mountains based on camera-trap data    
Xiaodong Jia, Xuehua Liu, Xingzhong Yang, Pengfeng Wu, Melissa Songer, Qiong Cai, Xiangbo He, Yun Zhu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):737 -745. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.140073
Abstract  (1863 HTML25 PDF(pc) (651KB)(2598 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera traps and the minimum trapping effort for ground-dwelling mammals in fragmented habitats in the Thousand Island Lake, Zhejiang Province    
Aichun Xu, Xingfeng Si, Yanping Wang, Ping Ding
Biodiv Sci   2014,22(6 ):764 -772. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14176
Abstract  (1513 HTML13 PDF(pc) (533KB)(2618 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx