Distribution and abundance of Amur tiger, Amur leopard and their ungulate prey in Hunchun National Nature Reserve, Jilin
Wenhong Xiao,Limin Feng,Xiaodan Zhao,Haitao Yang,Hailong Dou,Yanchao Cheng,Pu Mou,Tianming Wang,Jianping Ge
Biodiv Sci . 2014, (6): 717 -724 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14184