Applications of camera trapping to wildlife surveys in China
Zhishu Xiao,Xinhai Li,Guangshun Jiang
Biodiv Sci . 2014, (6): 683 -684 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14244