Mammal and bird diversity in Qingchengshan Forest Park, Southwest China: data from camera traps
Zhishu Xiao,Xuezhi Wang,Xiaoqun Huang
Biodiv Sci . 2014, (6): 788 -793 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14028