Camera trap survey of mammals and birds in Changbaishan Forest Dynamics Plot, Northeast China
Xinhai Li,Zhengji Piao,Yaoxiang Wu,Haicheng Zhou,Peng Zhang,Bingwan Liu,Xiaoqun Huang,Zhishu Xiao
Biodiv Sci . 2014, (6): 810 -812 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14019