Camera trap survey of wildlife in Buergen Beaver National Nature Reserve, Xinjiang
Yuanchao Liu, Howman Wong, Hongjun Chu, Dongzhi Liu, Fan Zhang, Gang Chen, Yingjie Qi
Biodiv Sci . 2014, (6): 800 -803 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14181