Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Advances in spider ballooning research
Pengfeng Wu Shuyan Cui Ali Abid Guo Zheng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020301
Accepted: 11 November 2020

Abstract27)      PDF (1230KB)(27)       Save
How to well preserve the irreplaceable habitats for those threatened birds in Beijing?
Yue Huang Yiyun Gu Wenrui Yang Cheng Wen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020171
Accepted: 03 November 2020

Abstract54)      PDF (1200KB)(52)       Save
The Effect of Climate Change and Economic Development on the Ecological Dynamics of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome
Xiang Hou Tuo Feng Ning Han Jing Wang Xiaoning Chen Xiaolei An Lei Xu Qiyong Liu Gang Chang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020264
Accepted: 28 October 2020

Abstract39)            Save
Diversity patterns and effect factors of Ranunculaceae in eastern Eurasia
Yichao Li Yongsheng Chen Denis Sandanov Ao Luo Tong Lü Xiangyan Su Yunpeng Liu Qinggang Wang Viktor Chepinoga Sergey Dudov Wei Wang Zhiheng Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020246
Accepted: 22 October 2020

Abstract72)            Save
SP2000: An open source R package for querying the catalogue of life
Liuyong Ding Hao Li Juan Tao Jinlong Zhang Minrui Huang Ke Yang Jun Wang Daming He Chengzhi Ding
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020235
Accepted: 22 October 2020

Abstract218)            Save
The systemic solution to historical problems in China’s natural protected areas
Baorong Huang Conglin Zhang Ran Deng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020318
Accepted: 22 October 2020

Abstract103)      PDF (592KB)(69)       Save
Research on Realization Path of the Strictest Conservation Policy in the National Park Management
Yan Yan Tang Fanglin Tian Yongchen Kun Jin
Biodiv Sci   
Accepted: 10 October 2020

Abstract   (102)            Save
Principles, error sources and optimization suggestions of prevailing molecular dating methods
Yangkang Chen, Yi Wang, Jialiang Li, Wentao Wang, Duanyu Feng, Kangshan Mao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020273
Accepted: 10 October 2020

Abstract164)      PDF (741KB)(160)       Save
Response of soil bacterial community characteristics to degradation of alpine meadow
Shixiong Li, Yanlong Wang, Yuqin Wang, Yali Yin,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020137
Accepted: 30 September 2020

Abstract137)      PDF (582KB)(89)       Save
Mechanisms regulating caste and behavior differentiation in social insects
Hui Zhang, Qian Liu, Xiaolei Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020224
Accepted: 30 September 2020

Abstract183)      PDF (345KB)(110)       Save
Effect of climate change on the distribution and phenology of plants, insect pollinators, and their interactions
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020196
Accepted: 30 September 2020

Abstract150)      PDF (597KB)(155)       Save
China's Practice to Promote the Biodiversity Conservation in Transboundary Areas
Tianbao Qin Xin Yuan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020104
Accepted: 29 September 2020

Abstract52)      PDF (435KB)(40)       Save
Comprehensive comparison of different sampling methods for arthropod diversity in farmland
Meichun Duan Ruxia Qin Hongbin Zhang Baoxiong Chen Bin Jin Songbo Zhang Shaopeng Ren Shuquan Jin Shenghai Zhu Jianing Hua Yunhui Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020034
Accepted: 25 September 2020

Abstract90)      PDF (451KB)(57)       Save
Analysis on the Key Points of National Park Planning System from the Perspective of Land Space Planning
Xiaoping Tang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020040
Accepted: 25 September 2020

Abstract114)            Save
Effects of Transgenic rice H23 resistant to BPH and herbicide on non-target organisms
Sanhe Li Kai Liu Wenjun Zha Huashan Xu Peide Li Lei Zhou Aiqing You
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020295
Accepted: 20 September 2020

Abstract60)            Save
Predicting the spatial distribution of three Astragalus species and their pollinating bumblebees in China-Himalayas
Yuhan Shi Zongxin Ren Xin Xu Weijia Wang Jie Liu Yanhui Zhao Hong Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020268
Accepted: 20 September 2020

Abstract104)            Save
The difference in community structure and behavioral composition of shorebirds between two habitats within a Suadae salsa saltmarsh-mudflat wetland mosaics
Jing , Zhang Yu Bai Ziqiang Huang Zhengwang Zhang Donglai Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020189
Accepted: 20 September 2020

Abstract96)            Save
Progress in marine habitat mapping — Concept, method, and applications
Wenjia Hu Qiulin Zhou Bin Chen Shengyun Yang Jiamei Xiao Jianguo Du Hao Huang Weiwei Yu Zhiyuan Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020176
Accepted: 20 September 2020

Abstract71)            Save
Luan River upper reaches: The most important stopover site of the White-naped Crane (Antigone vipio) western population
Xuemin Lang Gankhuyag Purev-ochir Oyunchimeg Terbish Dashdorj Khurelbaatar Baasansuren Erdenechimeg Amarkhuu Gungaa Chunrong Mi Yumin Guo
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020100
Accepted: 20 September 2020

Abstract141)            Save
Biodiversity and spatiotemporal variations of benthic macroinvertebrates in Baoying Lake, Yangzhou, Jiangsu
Rui Hu Ruxiao Wang Meng Li Yuhui Xing Da Pan Haigen Xu Hongying Sun
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020023
Accepted: 12 September 2020

Abstract95)      PDF (767KB)(18)       Save
Study on the winter diet of Rusa unicolor in Qionglai mountains
Quanjian Zhang Biao Yang Qiang Fu Lei Wang Xu Gong Yuanbin Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020063
Accepted: 12 September 2020

Abstract61)            Save
Changes of fish diversity and assemblage structure during comprehensive restoration of Suzhou River in Shanghai
Hongchang Yu Baoshuai Bi Ya Zhang Hongyi Guo Wenqiao Tang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020067
Accepted: 12 September 2020

Abstract380)            Save
Mammal Fauna and Biodiversity in Northeastern Taihang Mountains
Xiangli Bu Jing Wang Jiayi Wu Taifu Sun Rongwei Xiang Qingbin Lu Yinghong Hao Zhishu Xiao Shaopeng Cui Yan Sheng Xiuxiang Meng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020081
Accepted: 12 September 2020

Abstract75)            Save
Progress, achievements and prospects of biodiversity protection in Yunnan Province
Chunhui Liu Lun Yin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020082
Accepted: 12 September 2020

Abstract84)            Save
Fish diversity and resource status in the Yangxian Section of the Hanjiang River under the context of inter-basin water transfer
Yang Zhao Chengyi Niu Xuejian Li Haibo Liu Guang Sun Zunlan Luo Yahui Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020158
Accepted: 12 September 2020

Abstract79)            Save
Application of Passive Acoustic Monitoring Technology in the Monitoring of Western black crested gibbons
Enzhu Zhong Zhenhua Guan Xingce Zhou Youjie Zhao Han Li Shaobin Tan Kunrong Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020215
Accepted: 11 September 2020

Abstract91)      PDF (678KB)(31)       Save
The contributions of animal movement network researches to landscape ecology
Yuehui Li Yuanman Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020219
Accepted: 09 September 2020

Abstract74)      PDF (413KB)(55)       Save
The species composition and distributional characteristics of invasive alien plants along the New Sichuan-Tibet (Ya’an to Changdu section) Railway
Hengning Deng Wenbin Ju Yundong Gao Junyi Zhang Shiqi Li Xinfen Gao Bo Xu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020018
Accepted: 01 September 2020

Abstract99)            Save
Plant strategies for nitrogen acquisition and their effects on exotic plant invasions
Simiao Sun Jixin Chen Weiwei Feng Chang Zhang Kai Huang Ming Guan Jiankun Sun Mingchao Liu Yuloong Feng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020072
Accepted: 01 September 2020

Abstract145)            Save
Canopy structure is an important factor driving local-scale woody plant functional beta diversity
Changyan Zhou Bin Wang Yun Deng Junjie Wu Min Cao Luxiang Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020092
Accepted: 01 September 2020

Abstract124)            Save
Species composition and community classification of the 20-ha tropical seasonal rainforest dynamics monitoring plot in Nabanhe, Yunnan
Guoshan Shi Feng Liu Dian Chen Yun Deng Luxiang Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020138
Accepted: 01 September 2020

Abstract63)            Save
Phylogenetic structure of Vitex negundo var. heterophylla communities and Spiraea trilobata shrub communities in the North Taihang Mountain
Lei Dong Jing Wang Yonggang Liu Zhiping Zhao Xiangcheng Mi Ke Guo
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020192
Accepted: 01 September 2020

Abstract89)            Save
Effect of soil nutrients on reproductive traits of invasive and native annual Asteraceae plants
Ya Wang Weiqian Wang Qinke Wang Xiaoxia Li Yan Liu Qiaoqiao Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020212
Accepted: 01 September 2020

Abstract47)            Save
The achievements and experiences of UNDP-GEF biodiversity projects in China
Chaode Ma Xinhua Zhao Cheng Zheng Fei Leng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020128
Accepted: 30 July 2020

Abstract149)            Save
Progress of agricultural biodiversity conservation in China
Xiaoming Zheng Qingwen Yang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020077
Accepted: 28 July 2020

Abstract108)            Save
Microbial genetic resources and the implementation of the Nagoya Protocol
Xiaoyong Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020056
Accepted: 15 July 2020

Abstract150)      PDF (327KB)(62)       Save
Educational use in the global national parks: Review and implications
Dongjun Chen Linsheng Zhong
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020011
Accepted: 15 July 2020

Abstract117)      PDF (371KB)(148)       Save
Species diversity of myxomycetes in Qilian Mountain National Nature Reserve, Gansu
Xinlei Wei, Shu Li, Wenjun Dou, Bao Qi, Qi Wang, Yu Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020050
Accepted: 15 July 2020

Abstract95)      PDF (744KB)(67)       Save
Biodiversity conservation of Kazakhstan and suggestions on cooperation in this field between China and Kazakhstan
Miao Wu Yun Hao Xiaoyun Zhang Lixian Wang Jingjing He Guangzheng Duan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019378
Accepted: 30 May 2020

Abstract186)      PDF (458KB)(127)       Save

  • wechat:swdyx_wx