Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Biodiversity conservation supported by finance: Global practice and policy enlightenment
Chu-Yun CUI Yilei Hou Tian-Yi Wang Yali Wen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022326
Accepted: 01 December 2022

Abstract6)      PDF (901KB)(7)       Save
Fossil plants of Quercus from the Pliocene of Yiliang, Yunnan Province and their paleoenvironmental implications
Jing Dai Wei-Zhao CHEN Lulu Jin Liang Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022553
Accepted: 01 December 2022

Abstract5)      PDF (1692KB)(24)       Save
Research on Economic Measures for Biodiversity Conservation- based on cases studies across countries
Yang Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022177
Accepted: 01 December 2022

Abstract21)      PDF (941KB)(11)       Save

A brief introduction of the negotiations on the post 2020 global biodiversity framework

Mao-Fang Luo Yin-Feng Guo Keping Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022654
Accepted: 30 November 2022

Abstract14)      PDF (632KB)(9)       Save
Valuation method for endangered species based on the extinction risk evaluation and population growth and its application in wildlife related judicial practice
Zhaocheng Li Yanxuedan Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022319
Accepted: 25 November 2022

Abstract21)      PDF (1242KB)(25)       Save
Research status and challenges of road impacts on wildlife in China
Abudusaimaiti Maierdiyali Yun Wang Shuangcheng Tao Yaping Kong Hao Wang Zhi Lü
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022209
Accepted: 21 November 2022

Abstract39)      PDF (1718KB)(48)       Save
Intraspecific and interspecific competition of the endangered plant Michelia wilsonii
Xiaohong Chen Haojie Chen Yazhu Wang Shuli Xiao Xiaoqin Heng Anjiu Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022003
Accepted: 15 November 2022

Abstract43)      PDF (471KB)(48)       Save
Fish diversity of Wuyishan National Park and its adjacent areas
Qiuju Chen Zhixian Sun Xuejian Li Rui Zhang Rui Xi Chen Tian Xin Wang Yingchun Xing Yahui Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022260
Accepted: 15 November 2022

Abstract38)      PDF (1245KB)(42)       Save
Regeneration characteristics of saplings in karst seasonal rainforest in Southwest Guangxi
Ruixia Ma Yili Guo Dongxing Li Bin Wang Wusheng Xiang Fuzhao Huang Lu Fang Shujun Wen Jianxing Li Shuhua Lu Xiankun Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022251
Accepted: 11 November 2022

Abstract31)      PDF (757KB)(33)       Save
Altitude-related environmental factors shape the phenotypic characteristics and chemical profile of Rhododendron
Renxiu Yao Yan Chen Xiaoqin Lü Jianghu Wang Fujun Yang Xiaoyue Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022259
Accepted: 11 November 2022

Abstract44)      PDF (2499KB)(75)       Save
Distribution and niche overlap of American mink and Eurasian otter in Northeast China
Minhao Chen Chao Zhang Jiadong Wang Zhenjie Zhan Junzhi Chen Xiaofeng Luan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022289
Accepted: 11 November 2022

Abstract51)      PDF (1774KB)(29)       Save
A preliminary study of small Indian civets (Viverricula indica) in Shanghai urban areas based on camera-traping
Yihan Wang Qianqian Zhao Yixin Diao Bojian Gu Yue Weng Zhuojin Zhang Yongbin Chen Fang Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022294
Accepted: 11 November 2022

Abstract31)      PDF (1121KB)(65)       Save
List and Its Revision of the Wild Woody Plants in Henan Province
Xiaoning Zeng Penghang Wang Mengfan Zhang Jing Su Zhiyuan Shi Fuling Gao Jiamei Li
Biodiv Sci   
Accepted: 11 November 2022

Abstract   (19)      PDF (535KB)(25)       Save
The effects of environment and species diversity on shrub survival in subtropical forests
Yujie Xue Anpeng Cheng Shan Li Xiaojuan Liu Jingwen Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022443
Accepted: 11 November 2022

Abstract38)            Save
Spatial patterns of rice paddy microbial communities and the associated drivers in Qianjiangyuan National Park system pilot
Yu-Zhan Yang Jianping Yu Haiyuan Qian Xiaonan Chen Shengwen Chen Zhilin Yuan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022392
Accepted: 11 November 2022

Abstract20)      PDF (1291KB)(29)       Save
Phenotypic plasticity and local adaptation of Oryza rufipogon revealed by common garden trials
Wen-wen Shao Guo-Zhen Fan Zhizhou He Zhiping Song
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022311
Accepted: 10 November 2022

Abstract21)      PDF (1015KB)(31)       Save
Soil microbial community structure of Larix gmelinii forest in Aershan Area
Wen Zhao Dandan Wang Mumin Reyila Kaichuan Huang Shun Liu Baokai Cui
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022258
Accepted: 28 October 2022

Abstract62)      PDF (1258KB)(81)       Save
The floristic differentiation of Southwest China: Insights from Cedrelospermum and Ailanthus fossils
Lin-Bo Jia Tao SU Wei-Cheng Li Shufeng LI Yongjiang Huang Zhekun Zhou
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022348
Accepted: 13 October 2022

Abstract43)      PDF (2480KB)(72)       Save
Some Opinion to the “Principle of Plan as a Whole” of the Constructive System for National Botanical Gardens
Zaifu Xu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022470
Accepted: 29 September 2022

Abstract53)      PDF (665KB)(43)       Save
Response of plant community composition to precipitation changes in typical grasslands on the Loess Plateau
Xin-Yang ZHOU Yutao Wang Jian-Ping LI
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022118
Accepted: 21 September 2022

Abstract58)      PDF (1407KB)(27)       Save
Cryptic diversity of the genus Ottelia in China
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022394
Accepted: 19 September 2022

Abstract99)      PDF (884KB)(109)       Save
Patterns and environmental drivers of the butterfly diversity in the western region of Qinling Mountains
Chao Zhang Juan Li Haiyun Cheng Jiachong Duan Zhao Pan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022272
Accepted: 19 September 2022

Abstract87)      PDF (1689KB)(109)       Save
Suggestions on Standardizing Chinese Names of Zoological and Plants Nomenclature Involving the Himalayas
QI ZHANG
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022131
Accepted: 26 August 2022

Abstract113)      PDF (887KB)(138)       Save
Vegetation diversity and distribution in the Pliocene of the southern Hengduan Mountains region
Yongjiang Huang Tao SU Hai Zhu Lin-Bo Jia Jinjin Hu Yunheng Ji Zhekun Zhou
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022295
Accepted: 19 August 2022

Abstract137)      PDF (2241KB)(115)       Save
Research progress on olfactory communication in the social behaviours of birds
Chen Zeng Yang Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022219
Accepted: 17 August 2022

Abstract229)      PDF (1405KB)(212)       Save
Diversity of cavity-nesting Hymenoptera and their parasitoids in subtropical forests,southeastern China
Shikun Guo Ming-Qiang WANG Pengfei Guo Tingting Chen Zeqing Niu A Rong Luo Juanjuan Yang Qingsong Zhou Chaodong Zhu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022060
Accepted: 08 August 2022

Abstract159)      PDF (2683KB)(159)       Save
Palynological assemblage and age of the Cenozoic coal-accumulation strata in Puyang basin, southeastern Yunnan Province
Jiucheng Yang Jia Liu Yu LI Tao SU Shufeng LI Lin-Bo Jia Zhekun Zhou Shitao Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021504
Accepted: 04 August 2022

Abstract71)      PDF (1388KB)(73)       Save
Influence of geographic distance and environmental factors on β diversity of plant in the Alxa gobi desert in northern China
Mengjun Qu Nueryila Ababaike Xuge Zou Hang Zhao Weilin Zhu Jianming Wang Jingwen Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022029
Accepted: 23 June 2022

Abstract119)      PDF (714KB)(119)       Save
Review of the legacy of American plant hunter Frank Nicholas Meyer: introduction routes and plant species cataloged in Asia and Europe
Renwu Wu Xinge Nan Hai Yan Fan Yang Yan Shi Zhiyi Bao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022063
Accepted: 23 June 2022

Abstract119)      PDF (996KB)(107)       Save
Effect of plant species loss on grassland caterpillar in alpine meadows
Yongqingcuomua Xinqiang Xi Kechang Niu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022069
Accepted: 23 June 2022

Abstract68)      PDF (470KB)(81)       Save
Generating pseudo-absence samples of invasive species based on the similarity of geographical environment in the Yangtze River Economic Belt
Weifeng Xiao Lüxing Zuo Wentao Yang Chaokui Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022094
Accepted: 23 June 2022

Abstract88)      PDF (1626KB)(76)       Save
Driving effects of forest stand structure on a subtropical evergreen broad-leaved forest in species composition variation: From local to regional scales
Xin Yang Zhiliang Yao Bin Wang Handong Wen Yun Deng Min Cao Zhiming Zhang Zhenghong Tan Luxiang Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2022139
Accepted: 23 June 2022

Abstract112)      PDF (1102KB)(164)       Save

  • wechat:swdyx_wx