Wildlife diversity after Wenchuan Earthquake: a case from Guangguangshan Valley of Longxi-Hongkou National Nature Reserve, Southwest China
Zhishu Xiao, Li Hu, Xiang Wang, Tao Shang, Dahai Zhu, Zhilong Zhao, Xiaoqun Huang
Biodiv Sci . 2014, (6): 794 -797 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14029