Biodiversity Science
 
    Home    |    Editorial Board    |    Ethcis Statement   |    Contact Us   |    Chinese
Biodiversity Science
 
 
  Sponsors
Biodiversity Committee,CAS
Botanical Society of China
Institute of Botany,CAS
Institute of Zoology,CAS
Institute of Microbiology,CAS
  Related Journals
Conservation Biology
Journal of Systematics and Evolution
Journal of Plant Ecology
Journal of Integrative Plant Biology
Chinese Journal of Plant
Ecology
Chinese Bulletin of Botany
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Advances in species coexistence theory 2017 Vol.25(4):345-354
Chengjin Chu, Youshi Wang, Yu Liu, Lin Jiang, Fangliang He [Abstract] (820) [HTML 0 KB][PDF 832 KB] (2006)
2 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(12):0-0
[Abstract] (115) [HTML 0 KB][PDF 12137 KB] (1982)
3 Biodiversity science and macroecology in the era of big data 2017 Vol.25(4):355-363
Jian Zhang [Abstract] (960) [HTML 0 KB][PDF 739 KB] (1975)
4 Evolution and maintenance mechanisms of plant diversity in the Qinghai-Tibet Plateau and adjacent regions: retrospect and prospect 2017 Vol.25(2):163-174
Jie Liu, Yahuang Luo, Dezhu Li, Lianming Gao [Abstract] (386) [HTML 0 KB][PDF 928 KB] (1820)
5 Comments on the APG’s classification of angiosperms 2017 Vol.25(4):418-426
Wei Wang, Xiaoxia Zhang, Zhiduan Chen, Anming Lu [Abstract] (566) [HTML 0 KB][PDF 1267 KB] (1800)
6 Current research and development trends in floristic geography 2017 Vol.25(2):111-122
Hang Sun, Tao Deng, Yongsheng Chen, Zhuo Zhou [Abstract] (567) [HTML 0 KB][PDF 893 KB] (1672)
7 Beta-diversity partitioning: methods, applications and perspectives 2017 Vol.25(5):464-480
Xingfeng Si, Yuhao Zhao, Chuanwu Chen, Peng Ren, Di Zeng, Lingbing Wu, Ping Ding [Abstract] (787) [HTML 0 KB][PDF 1371 KB] (1646)
8 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(2):0-0
[Abstract] (409) [HTML 0 KB][PDF 4476 KB] (1624)
9 Multi-disciplinary integration and multi-scale exploration: a new trend in the study of Floristic Geography 2017 Vol.25(2):109-110
Hang Sun [Abstract] (482) [HTML 0 KB][PDF 377 KB] (1555)
10 Potential distribution of wild Camellia oleifera based on ecological niche modeling 2016 Vol.24(10):1117-1128
Xiangyan Cui, Wenjuan Wang, Xiaoqiang Yang, Shu Li, Shengyuan Qin, Jun Rong [Abstract] (448) [HTML 0 KB][PDF 544 KB] (1497)
11 Evaluating conservation effectiveness of protected areas: advances and new perspectives 2016 Vol.24(10):1177-1188
Wei Wang, Lijuan Xin, Jinhong Du, Bing Chen, Fangzheng Liu, Libo Zhang, Junsheng Li [Abstract] (798) [HTML 0 KB][PDF 351 KB] (1486)
12 An inventory of county-level biodiversity in Northwest Yunnan 2016 Vol.24(12):1414-1420
Jianyong Wu, Hua Peng, Xuelong Jiang, Dayuan Xue, Fan Du, Lianxian Han, Zhuliang Yang, Yumin Shui, Peigui Liu, Xiaojun Yang, Wanggao Jiang, Yuehua Wang, Fuwei Zhao, Rong Dai [Abstract] (704) [HTML 0 KB][PDF 5148 KB] (1471)
13 Frontiers in biodiversity science: insular biogeography, community assembly and application of big data 2017 Vol.25(4):343-344
Keping Ma [Abstract] (716) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] (1465)
14 Soil microbial diversity observation in China: current situation and future consideration 2016 Vol.24(11):1240-1248
Xiangzhen Li, Liangdong Guo, Jiabao Li, Minjie Yao [Abstract] (853) [HTML 0 KB][PDF 4323 KB] (1454)
15 Phylofloristics: a case study from Yunnan, China 2017 Vol.25(2):195-203
Rong Li Hang Sun [Abstract] (958) [HTML 0 KB][PDF 946 KB] (1397)
16 Analysis of publication trends of biodiversity data papers 2016 Vol.24(12):1317-1324
Junjie Li, Xiaolei Huang [Abstract] (511) [HTML 0 KB][PDF 733 KB] (1364)
17 New trends for biodiversity conservation from the World Conservation Congress 2016 Vol.24(10):1091-1092
Keping Ma [Abstract] (738) [HTML 0 KB][PDF 284 KB] (1362)
18 Regional tree of life and its application in floristic studies 2017 Vol.25(2):156-162
Danxiao Peng, Limin Lu, Zhiduan Chen [Abstract] (748) [HTML 0 KB][PDF 636 KB] (1354)
19 Red List of Ecosystems (RLE): progress and challenges 2017 Vol.25(5):451-452
Keping Ma [Abstract] (594) [HTML 0 KB][PDF 395 KB] (1351)
20 Thematic monitoring network of soil fauna diversity in China: exploring the mystery of soils 2016 Vol.24(11):1234-1239
Kaiwen Pan, Lin Zhang, Yuanhu Shao, Shenglei Fu [Abstract] (555) [HTML 0 KB][PDF 690 KB] (1327)
21 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(11):0-0
[Abstract] (264) [HTML 0 KB][PDF 8176 KB] (1317)
22 Threatened Species List of China’s Higher Plants 2017 Vol.25(7):696-744
Haining Qin, Yong Yang, Shiyong Dong, Qiang He, Yu Jia, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Yuehong Yan, Jianying Xiang, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue [Abstract] (724) [HTML 0 KB][PDF 2682 KB] (1310)
23 Effect of the Maxent model’s complexity on the prediction of species potential distributions 2016 Vol.24(10):1189-1196
Gengping Zhu, Huijie Qiao [Abstract] (655) [HTML 0 KB][PDF 597 KB] (1296)
24 A method for assessing species diversity conservation value of nature reserves 2017 Vol.25(3):312-324
Ziliang Guo, Shaohua Xing, Guofa Cui [Abstract] (671) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (1295)
25 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(10):0-0
[Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 7213 KB] (1287)
26 Species composition and community structure of the Yulongxueshan (Jade Dragon Snow Mountains) forest dynamics plot in the cold temperate spruce-fir forest, Southwest China 2017 Vol.25(3):255-264
Hua Huang, Zhifa Chen, Detuan Liu, Guoxing He, Ronghua He, Dezhu Li, Kun Xu [Abstract] (332) [HTML 0 KB][PDF 2843 KB] (1287)
27 Diversity and distribution patterns of climbing plants in the Himalayan region 2016 Vol.24(10):1105-1116
Liang Hu [Abstract] (482) [HTML 0 KB][PDF 806 KB] (1267)
28 Sharing biodiversity data through academic publishing 2016 Vol.24(12):1315-1316
Yuehong Yan, Xiaolei Huang, Keping Ma [Abstract] (430) [HTML 0 KB][PDF 625 KB] (1267)
29 A near-surface remote sensing platform for biodiversity monitoring: perspectives and prospects 2016 Vol.24(11):1249-1266
Qinghua Guo, Jin Liu, Yumei Li, Qiuping Zhai, Yongcai Wang, Fangfang Wu, Tianyu Hu, Huawei Wan, Huiming Liu, Wenming Shen [Abstract] (660) [HTML 0 KB][PDF 1050 KB] (1259)
30 China’s mammal diversity (2nd edition) 2017 Vol.25(8):886-895
Zhigang Jiang, Shaoying Liu, Yi Wu, Xuelong Jiang, Kaiya Zhou [Abstract] (563) [HTML 0 KB][PDF 1515 KB] (1258)
31 Monitoring and research of amphibians and reptiles diversity in key areas of China 2017 Vol.25(3):246-254
Cheng Li, Feng Xie, Jing Che, Jianping Jiang [Abstract] (533) [HTML 0 KB][PDF 667 KB] (1251)
32 Forest dynamics plot is a crosscutting research platform for biodiversity science 2017 Vol.25(3):227-228
Keping Ma [Abstract] (519) [HTML 0 KB][PDF 1720 KB] (1240)
33 Perspectives and prospects of unmanned aerial vehicle in remote sensing monitoring of biodiversity 2016 Vol.24(11):1267-1278
Qinghua Guo, Fangfang Wu, Tianyu Hu, Linhai Chen, Jin Liu, Xiaoqian Zhao, Shang Gao, Shuxin Pang [Abstract] (717) [HTML 0 KB][PDF 1138 KB] (1235)
34 Geographic patterns of alpine flora in China in relation to environmental and spatial factors 2017 Vol.25(2):182-194
Zehao Shen, Mingzheng Yang, Jianmeng Feng, Xinhui Li, Peihao Peng, Zhi Zheng [Abstract] (451) [HTML 0 KB][PDF 1408 KB] (1230)
35 Cytogeographic patterns of angiosperms flora of the Qinghai-Tibet Plateau and Hengduan Mountains 2017 Vol.25(2):218-225
Jia-Jian Wang, Zhi-Bang Peng, Hang Sun, Ze-Long Nie, Ying Meng [Abstract] (566) [HTML 0 KB][PDF 1031 KB] (1226)
36 Phylogenetic diversity and its application in floristics and biodiversity conservation 2017 Vol.25(2):175-181
Xiuqin Ci, Jie Li [Abstract] (621) [HTML 0 KB][PDF 632 KB] (1212)
37 Biodiversity information resources. I. Species distribution, catalogue, phylogeny, and life history traits 2017 Vol.25(11):1223-1238
Xin Wang, Fenglin Zhang, Jian Zhang [Abstract] (687) [HTML 0 KB][PDF 1008 KB] (1209)
38 Approaches used to detect and test hybridization: combining phylogenetic and population genetic analyses 2017 Vol.25(6):577-599
Jian-Feng Mao, Yongpeng Ma, Renchao Zhou [Abstract] (667) [HTML 0 KB][PDF 2430 KB] (1209)
39 Species composition and community structure of a 6-ha subtropical evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest dynamics plot in the Qizimei Mountains, Hubei Province 2017 Vol.25(3):275-284
Liangjin Yao, Lan Yao, Yongmei Yi, Xunru Ai, Guang Feng, Juncheng Liu, Yong Lin, Wei Huang, Yi Ding, Runguo Zang [Abstract] (843) [HTML 0 KB][PDF 1183 KB] (1190)
40 Effects of dispersal abilities on community dynamics of breeding birds on the land-bridge islands in the Thousand Island Lake, China 2016 Vol.24(10):1135-1145
Yiru Wu, Xingfeng Si, Chuanwu Chen, Di Zeng, Yuhao Zhao, Jiaqi Li, Ping Ding [Abstract] (497) [HTML 0 KB][PDF 1362 KB] (1190)
41 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(3):0-0
[Abstract] (292) [HTML 0 KB][PDF 56606 KB] (1189)
42 On the terms “gathering”, “nomenclatural novelty”, and “author citation” in the Melbourne Code 2016 Vol.24(10):1197-1199
Xiangyun Zhu [Abstract] (313) [HTML 0 KB][PDF 335 KB] (1181)
43 Research advances and challenges in the IUCN Red List of Ecosystems 2017 Vol.25(5):453-463
Jianbo Tan, Ainong Li, Guangbin Lei, Guoke Chen, Keping Ma [Abstract] (565) [HTML 0 KB][PDF 1751 KB] (1179)
44 The impact of major geological events on Chinese flora 2017 Vol.25(2):123-135
Zhekun Zhou, Jian Huang, Wenna Ding [Abstract] (443) [HTML 0 KB][PDF 1336 KB] (1174)
45 Bird diversity spatial distribution patterns and hotspots in Maixiu Area of Sanjiangyuan National Nature Reserve, Qinghai Province 2017 Vol.25(3):294-303
Jianchao Liang, Zhifeng Ding, Chunlan Zhang, Huijian Hu, Hairui Duo, Hong Tang [Abstract] (434) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] (1174)
46 Potential effects of future climate change on suitable habitat of Muntiacus crinifrons, an endangered and endemic species in China 2016 Vol.24(12):1390-1399
Juncheng Lei, Sha Wang, Junwei Wang, Jun Wu [Abstract] (430) [HTML 0 KB][PDF 661 KB] (1161)
47 Seed dispersal by primates 2017 Vol.25(3):325-331
Yuan Chen, Zheng Wang, Zuofu Xiang [Abstract] (483) [HTML 0 KB][PDF 605 KB] (1156)
48 Principles behind designing herbarium specimen labels and the R package ‘herblabel’ 2016 Vol.24(12):1345-1352
Jinlong Zhang, Huiling Zhu, Jingang Liu, Gunter A. Fischer [Abstract] (1058) [HTML 0 KB][PDF 1974 KB] (1155)
49 Chinese forest biodiversity monitoring: scientific foundations and strategic planning 2016 Vol.24(11):1203-1219
Xiangcheng Mi, Jing Guo, Zhanqing Hao, Zongqiang Xie, Ke Guo, Keping Ma [Abstract] (531) [HTML 0 KB][PDF 1497 KB] (1150)
50 Overview of the Mammal Diversity Observation Network of Sino BON 2017 Vol.25(3):237-245
Zhishu Xiao, Xueyou Li, Zuofu Xiang, Ming Li, Xuelong Jiang, Libiao Zhang [Abstract] (426) [HTML 0 KB][PDF 762 KB] (1145)
Copyright © 2011 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 86-10-62836137, E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn