Biodiversity Science
 
    Home    |    Editorial Board    |    Ethcis Statement   |    Contact Us   |    Chinese
Biodiversity Science
 
 
  Sponsors
Biodiversity Committee,CAS
Botanical Society of China
Institute of Botany,CAS
Institute of Zoology,CAS
Institute of Microbiology,CAS
  Related Journals
Conservation Biology
Journal of Systematics and Evolution
Journal of Plant Ecology
Journal of Integrative Plant Biology
Chinese Journal of Plant
Ecology
Chinese Bulletin of Botany
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Biodiversity pursuits need a scientific and operative species concept 2016 Vol.24(9):979-999
De-Yuan Hong [Abstract] (1113) [HTML 0 KB][PDF 7860 KB] (2060)
2 Plant functional traits, functional diversity, and ecosystem functioning: current knowledge and perspectives 2016 Vol.24(8):922-931
Lingjie Lei, Deliang Kong, Xiaoming Li, Zhenxing Zhou, Guoyong Li [Abstract] (1031) [HTML 0 KB][PDF 400 KB] (1959)
3 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(9):0-0
[Abstract] (702) [HTML 0 KB][PDF 6634 KB] (1948)
4 How did nucleus and sexual reproduction come into being? 2016 Vol.24(8):966-976
Ping Xie [Abstract] (2125) [HTML 0 KB][PDF 958 KB] (1799)
5 Advances in species coexistence theory 2017 Vol.25(4):345-354
Chengjin Chu, Youshi Wang, Yu Liu, Lin Jiang, Fangliang He [Abstract] (729) [HTML 0 KB][PDF 832 KB] (1767)
6 Biodiversity science and macroecology in the era of big data 2017 Vol.25(4):355-363
Jian Zhang [Abstract] (840) [HTML 0 KB][PDF 739 KB] (1723)
7 Population, species and biodiversity 2016 Vol.24(9):1000-1003
Jiakuan Chen [Abstract] (516) [HTML 0 KB][PDF 313 KB] (1704)
8 “The integrative species concept” and “species on the speciation way” 2016 Vol.24(9):1004-1008
Jianquan Liu [Abstract] (636) [HTML 0 KB][PDF 379 KB] (1695)
9 Evolution and maintenance mechanisms of plant diversity in the Qinghai-Tibet Plateau and adjacent regions: retrospect and prospect 2017 Vol.25(2):163-174
Jie Liu, Yahuang Luo, Dezhu Li, Lianming Gao [Abstract] (340) [HTML 0 KB][PDF 928 KB] (1616)
10 Comments on the APG’s classification of angiosperms 2017 Vol.25(4):418-426
Wei Wang, Xiaoxia Zhang, Zhiduan Chen, Anming Lu [Abstract] (498) [HTML 0 KB][PDF 1267 KB] (1586)
11 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(12):0-0
[Abstract] (102) [HTML 0 KB][PDF 12137 KB] (1560)
12 A brief review on the historical changes in the concept of species 2016 Vol.24(9):1014-1019
Ping Xie [Abstract] (1145) [HTML 0 KB][PDF 337 KB] (1536)
13 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(2):0-0
[Abstract] (369) [HTML 0 KB][PDF 4476 KB] (1523)
14 Current research and development trends in floristic geography 2017 Vol.25(2):111-122
Hang Sun, Tao Deng, Yongsheng Chen, Zhuo Zhou [Abstract] (505) [HTML 0 KB][PDF 893 KB] (1521)
15 Multi-disciplinary integration and multi-scale exploration: a new trend in the study of Floristic Geography 2017 Vol.25(2):109-110
Hang Sun [Abstract] (454) [HTML 0 KB][PDF 377 KB] (1473)
16 Beta-diversity partitioning: methods, applications and perspectives 2017 Vol.25(5):464-480
Xingfeng Si, Yuhao Zhao, Chuanwu Chen, Peng Ren, Di Zeng, Lingbing Wu, Ping Ding [Abstract] (661) [HTML 0 KB][PDF 1371 KB] (1468)
17 Marine phytoplankton diversity and the impact of global climate change 2016 Vol.24(7):739-747
Jun Sun, Bing Xue [Abstract] (629) [HTML 0 KB][PDF 388 KB] (1411)
18 Why is it so difficult to reach a consensus in species concept? 2016 Vol.24(9):1009-1013
Dexing Zhang [Abstract] (561) [HTML 0 KB][PDF 313 KB] (1347)
19 Frontiers in biodiversity science: insular biogeography, community assembly and application of big data 2017 Vol.25(4):343-344
Keping Ma [Abstract] (639) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] (1345)
20 Evaluating conservation effectiveness of protected areas: advances and new perspectives 2016 Vol.24(10):1177-1188
Wei Wang, Lijuan Xin, Jinhong Du, Bing Chen, Fangzheng Liu, Libo Zhang, Junsheng Li [Abstract] (735) [HTML 0 KB][PDF 351 KB] (1324)
21 An inventory of county-level biodiversity in Northwest Yunnan 2016 Vol.24(12):1414-1420
Jianyong Wu, Hua Peng, Xuelong Jiang, Dayuan Xue, Fan Du, Lianxian Han, Zhuliang Yang, Yumin Shui, Peigui Liu, Xiaojun Yang, Wanggao Jiang, Yuehua Wang, Fuwei Zhao, Rong Dai [Abstract] (646) [HTML 0 KB][PDF 5148 KB] (1324)
22 Biodiversity undertakings call for extensive discussion on species concept and the criteria for species delimitation 2016 Vol.24(9):977-978
Hongzhi Kong [Abstract] (629) [HTML 0 KB][PDF 353 KB] (1318)
23 Potential distribution of wild Camellia oleifera based on ecological niche modeling 2016 Vol.24(10):1117-1128
Xiangyan Cui, Wenjuan Wang, Xiaoqiang Yang, Shu Li, Shengyuan Qin, Jun Rong [Abstract] (414) [HTML 0 KB][PDF 544 KB] (1279)
24 New trends for biodiversity conservation from the World Conservation Congress 2016 Vol.24(10):1091-1092
Keping Ma [Abstract] (703) [HTML 0 KB][PDF 284 KB] (1264)
25 Negotiation focus, impacts, and China’s implementation strategies of Marine and Coastal Biodiversity in the Convention on Biological Diversity 2016 Vol.24(7):855-860
Senlu Yin, Miaozhuang Zheng, Jing Xu, Yan Liu, Wenjing Liu [Abstract] (523) [HTML 0 KB][PDF 357 KB] (1261)
26 Phylofloristics: a case study from Yunnan, China 2017 Vol.25(2):195-203
Rong Li Hang Sun [Abstract] (857) [HTML 0 KB][PDF 946 KB] (1250)
27 Soil microbial diversity observation in China: current situation and future consideration 2016 Vol.24(11):1240-1248
Xiangzhen Li, Liangdong Guo, Jiabao Li, Minjie Yao [Abstract] (786) [HTML 0 KB][PDF 4323 KB] (1241)
28 Comments on species-level taxonomy of plants in China 2016 Vol.24(9):1024-1030
Qiner Yang [Abstract] (550) [HTML 0 KB][PDF 362 KB] (1236)
29 Red List of Ecosystems (RLE): progress and challenges 2017 Vol.25(5):451-452
Keping Ma [Abstract] (555) [HTML 0 KB][PDF 395 KB] (1213)
30 Community characteristics of a subtropical evergreen broad-leaved forest in Huangshan, Anhui Province, East China 2016 Vol.24(8):875-887
Hui Ding, Yanming Fang, Xinhu Yang, Fayin Yuan, Liheng He, Jianfei Yao, Jun Wu, Bin Chi, Yao Li, Shuifei Chen, Tingting Chen, Haigen Xu [Abstract] (581) [HTML 0 KB][PDF 1324 KB] (1205)
31 Thematic monitoring network of soil fauna diversity in China: exploring the mystery of soils 2016 Vol.24(11):1234-1239
Kaiwen Pan, Lin Zhang, Yuanhu Shao, Shenglei Fu [Abstract] (514) [HTML 0 KB][PDF 690 KB] (1203)
32 Analysis of publication trends of biodiversity data papers 2016 Vol.24(12):1317-1324
Junjie Li, Xiaolei Huang [Abstract] (474) [HTML 0 KB][PDF 733 KB] (1196)
33 Taxonomic and phylogenetic α and β diversities of major subtropical forest community types in Zhejiang Province 2016 Vol.24(8):863-874
Yuexia Wang Yi Jin Chuping Wu Dongming Wong Lixin Ye Deliang Chen Jianping Yu Jinliang Liu Lei Zhong Mingjian Yu [Abstract] (1023) [HTML 0 KB][PDF 597 KB] (1189)
34 Status of vascular plant species on Hainan Island 2016 Vol.24(8):948-956
Yukai Chen, Xiaobo Yang, Donghai Li, Wenxing Long [Abstract] (550) [HTML 0 KB][PDF 1583 KB] (1185)
35 Regional tree of life and its application in floristic studies 2017 Vol.25(2):156-162
Danxiao Peng, Limin Lu, Zhiduan Chen [Abstract] (670) [HTML 0 KB][PDF 636 KB] (1178)
36 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(10):0-0
[Abstract] (176) [HTML 0 KB][PDF 7213 KB] (1174)
37 Threatened Species List of China’s Higher Plants 2017 Vol.25(7):696-744
Haining Qin, Yong Yang, Shiyong Dong, Qiang He, Yu Jia, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Yuehong Yan, Jianying Xiang, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue [Abstract] (605) [HTML 0 KB][PDF 2682 KB] (1172)
38 All Papers in This Issue 2016 Vol.24(11):0-0
[Abstract] (241) [HTML 0 KB][PDF 8176 KB] (1164)
39 Sharing biodiversity data through academic publishing 2016 Vol.24(12):1315-1316
Yuehong Yan, Xiaolei Huang, Keping Ma [Abstract] (392) [HTML 0 KB][PDF 625 KB] (1159)
40 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(3):0-0
[Abstract] (267) [HTML 0 KB][PDF 56606 KB] (1151)
41 China’s mammal diversity (2nd edition) 2017 Vol.25(8):886-895
Zhigang Jiang, Shaoying Liu, Yi Wu, Xuelong Jiang, Kaiya Zhou [Abstract] (494) [HTML 0 KB][PDF 1515 KB] (1144)
42 A method for assessing species diversity conservation value of nature reserves 2017 Vol.25(3):312-324
Ziliang Guo, Shaohua Xing, Guofa Cui [Abstract] (625) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (1143)
43 Cytogeographic patterns of angiosperms flora of the Qinghai-Tibet Plateau and Hengduan Mountains 2017 Vol.25(2):218-225
Jia-Jian Wang, Zhi-Bang Peng, Hang Sun, Ze-Long Nie, Ying Meng [Abstract] (518) [HTML 0 KB][PDF 1031 KB] (1136)
44 On the similarity and dissimilarity of “Endangered Species” and “Protected Species” 2016 Vol.24(9):1082-1083
Zhigang Jiang [Abstract] (512) [HTML 0 KB][PDF 274 KB] (1136)
45 Species composition and community structure of the Yulongxueshan (Jade Dragon Snow Mountains) forest dynamics plot in the cold temperate spruce-fir forest, Southwest China 2017 Vol.25(3):255-264
Hua Huang, Zhifa Chen, Detuan Liu, Guoxing He, Ronghua He, Dezhu Li, Kun Xu [Abstract] (289) [HTML 0 KB][PDF 2843 KB] (1120)
46 Forest dynamics plot is a crosscutting research platform for biodiversity science 2017 Vol.25(3):227-228
Keping Ma [Abstract] (470) [HTML 0 KB][PDF 1720 KB] (1117)
47 A near-surface remote sensing platform for biodiversity monitoring: perspectives and prospects 2016 Vol.24(11):1249-1266
Qinghua Guo, Jin Liu, Yumei Li, Qiuping Zhai, Yongcai Wang, Fangfang Wu, Tianyu Hu, Huawei Wan, Huiming Liu, Wenming Shen [Abstract] (578) [HTML 0 KB][PDF 1050 KB] (1106)
48 Diversity and distribution patterns of climbing plants in the Himalayan region 2016 Vol.24(10):1105-1116
Liang Hu [Abstract] (446) [HTML 0 KB][PDF 806 KB] (1106)
49 Monitoring and research of amphibians and reptiles diversity in key areas of China 2017 Vol.25(3):246-254
Cheng Li, Feng Xie, Jing Che, Jianping Jiang [Abstract] (467) [HTML 0 KB][PDF 667 KB] (1104)
50 Effect of the Maxent model’s complexity on the prediction of species potential distributions 2016 Vol.24(10):1189-1196
Gengping Zhu, Huijie Qiao [Abstract] (600) [HTML 0 KB][PDF 597 KB] (1102)
Copyright © 2011 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 86-10-62836137, E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn