Biodiversity Science
 
    Home    |    Editorial Board    |    Ethcis Statement   |    Contact Us   |    Chinese
Biodiversity Science
 
 
  Sponsors
Biodiversity Committee,CAS
Botanical Society of China
Institute of Botany,CAS
Institute of Zoology,CAS
Institute of Microbiology,CAS
  Related Journals
Conservation Biology
Journal of Systematics and Evolution
Journal of Plant Ecology
Journal of Integrative Plant Biology
Chinese Journal of Plant
Ecology
Chinese Bulletin of Botany
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

In last 2 years
  
1 Advances in species coexistence theory 2017 Vol.25(4):345-354
Chengjin Chu, Youshi Wang, Yu Liu, Lin Jiang, Fangliang He [Abstract] (923) [HTML 0 KB][PDF 832 KB] (2191)
2 Biodiversity science and macroecology in the era of big data 2017 Vol.25(4):355-363
Jian Zhang [Abstract] (1049) [HTML 0 KB][PDF 739 KB] (2126)
3 Comments on the APG’s classification of angiosperms 2017 Vol.25(4):418-426
Wei Wang, Xiaoxia Zhang, Zhiduan Chen, Anming Lu [Abstract] (639) [HTML 0 KB][PDF 1267 KB] (2016)
4 Evolution and maintenance mechanisms of plant diversity in the Qinghai-Tibet Plateau and adjacent regions: retrospect and prospect 2017 Vol.25(2):163-174
Jie Liu, Yahuang Luo, Dezhu Li, Lianming Gao [Abstract] (419) [HTML 0 KB][PDF 928 KB] (1960)
5 Beta-diversity partitioning: methods, applications and perspectives 2017 Vol.25(5):464-480
Xingfeng Si, Yuhao Zhao, Chuanwu Chen, Peng Ren, Di Zeng, Lingbing Wu, Ping Ding [Abstract] (894) [HTML 0 KB][PDF 1371 KB] (1804)
6 Current research and development trends in floristic geography 2017 Vol.25(2):111-122
Hang Sun, Tao Deng, Yongsheng Chen, Zhuo Zhou [Abstract] (611) [HTML 0 KB][PDF 893 KB] (1761)
7 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(2):0-0
[Abstract] (445) [HTML 0 KB][PDF 4476 KB] (1694)
8 Multi-disciplinary integration and multi-scale exploration: a new trend in the study of Floristic Geography 2017 Vol.25(2):109-110
Hang Sun [Abstract] (507) [HTML 0 KB][PDF 377 KB] (1583)
9 Frontiers in biodiversity science: insular biogeography, community assembly and application of big data 2017 Vol.25(4):343-344
Keping Ma [Abstract] (771) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] (1569)
10 Red List of Ecosystems (RLE): progress and challenges 2017 Vol.25(5):451-452
Keping Ma [Abstract] (639) [HTML 0 KB][PDF 395 KB] (1494)
11 Species composition and community structure of the Yulongxueshan (Jade Dragon Snow Mountains) forest dynamics plot in the cold temperate spruce-fir forest, Southwest China 2017 Vol.25(3):255-264
Hua Huang, Zhifa Chen, Detuan Liu, Guoxing He, Ronghua He, Dezhu Li, Kun Xu [Abstract] (383) [HTML 0 KB][PDF 2843 KB] (1465)
12 Phylofloristics: a case study from Yunnan, China 2017 Vol.25(2):195-203
Rong Li Hang Sun [Abstract] (1066) [HTML 0 KB][PDF 946 KB] (1456)
13 Threatened Species List of China’s Higher Plants 2017 Vol.25(7):696-744
Haining Qin, Yong Yang, Shiyong Dong, Qiang He, Yu Jia, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Yuehong Yan, Jianying Xiang, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue [Abstract] (833) [HTML 0 KB][PDF 2682 KB] (1426)
14 Regional tree of life and its application in floristic studies 2017 Vol.25(2):156-162
Danxiao Peng, Limin Lu, Zhiduan Chen [Abstract] (806) [HTML 0 KB][PDF 636 KB] (1413)
15 Monitoring and research of amphibians and reptiles diversity in key areas of China 2017 Vol.25(3):246-254
Cheng Li, Feng Xie, Jing Che, Jianping Jiang [Abstract] (592) [HTML 0 KB][PDF 667 KB] (1382)
16 China’s mammal diversity (2nd edition) 2017 Vol.25(8):886-895
Zhigang Jiang, Shaoying Liu, Yi Wu, Xuelong Jiang, Kaiya Zhou [Abstract] (650) [HTML 0 KB][PDF 1515 KB] (1366)
17 A method for assessing species diversity conservation value of nature reserves 2017 Vol.25(3):312-324
Ziliang Guo, Shaohua Xing, Guofa Cui [Abstract] (730) [HTML 0 KB][PDF 1334 KB] (1366)
18 Biodiversity information resources. I. Species distribution, catalogue, phylogeny, and life history traits 2017 Vol.25(11):1223-1238
Xin Wang, Fenglin Zhang, Jian Zhang [Abstract] (811) [HTML 0 KB][PDF 1008 KB] (1360)
19 Cytogeographic patterns of angiosperms flora of the Qinghai-Tibet Plateau and Hengduan Mountains 2017 Vol.25(2):218-225
Jia-Jian Wang, Zhi-Bang Peng, Hang Sun, Ze-Long Nie, Ying Meng [Abstract] (620) [HTML 0 KB][PDF 1031 KB] (1333)
20 Bird diversity spatial distribution patterns and hotspots in Maixiu Area of Sanjiangyuan National Nature Reserve, Qinghai Province 2017 Vol.25(3):294-303
Jianchao Liang, Zhifeng Ding, Chunlan Zhang, Huijian Hu, Hairui Duo, Hong Tang [Abstract] (496) [HTML 0 KB][PDF 1239 KB] (1332)
21 Geographic patterns of alpine flora in China in relation to environmental and spatial factors 2017 Vol.25(2):182-194
Zehao Shen, Mingzheng Yang, Jianmeng Feng, Xinhui Li, Peihao Peng, Zhi Zheng [Abstract] (517) [HTML 0 KB][PDF 1408 KB] (1313)
22 Forest dynamics plot is a crosscutting research platform for biodiversity science 2017 Vol.25(3):227-228
Keping Ma [Abstract] (569) [HTML 0 KB][PDF 1720 KB] (1306)
23 Research advances and challenges in the IUCN Red List of Ecosystems 2017 Vol.25(5):453-463
Jianbo Tan, Ainong Li, Guangbin Lei, Guoke Chen, Keping Ma [Abstract] (609) [HTML 0 KB][PDF 1751 KB] (1305)
24 Approaches used to detect and test hybridization: combining phylogenetic and population genetic analyses 2017 Vol.25(6):577-599
Jian-Feng Mao, Yongpeng Ma, Renchao Zhou [Abstract] (740) [HTML 0 KB][PDF 2430 KB] (1303)
25 Soil fauna community in different natural vegetation types of Dajinshan Island, Shanghai 2017 Vol.25(3):304-311
Yali Jin, Bicheng Li, Long Geng, Yun Bu [Abstract] (609) [HTML 0 KB][PDF 776 KB] (1296)
26 Species composition and community structure of a 6-ha subtropical evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest dynamics plot in the Qizimei Mountains, Hubei Province 2017 Vol.25(3):275-284
Liangjin Yao, Lan Yao, Yongmei Yi, Xunru Ai, Guang Feng, Juncheng Liu, Yong Lin, Wei Huang, Yi Ding, Runguo Zang [Abstract] (902) [HTML 0 KB][PDF 1183 KB] (1290)
27 Seed dispersal by primates 2017 Vol.25(3):325-331
Yuan Chen, Zheng Wang, Zuofu Xiang [Abstract] (527) [HTML 0 KB][PDF 605 KB] (1287)
28 The impact of major geological events on Chinese flora 2017 Vol.25(2):123-135
Zhekun Zhou, Jian Huang, Wenna Ding [Abstract] (475) [HTML 0 KB][PDF 1336 KB] (1285)
29 Phylogenetic diversity and its application in floristics and biodiversity conservation 2017 Vol.25(2):175-181
Xiuqin Ci, Jie Li [Abstract] (687) [HTML 0 KB][PDF 632 KB] (1284)
30 Overview of the Mammal Diversity Observation Network of Sino BON 2017 Vol.25(3):237-245
Zhishu Xiao, Xueyou Li, Zuofu Xiang, Ming Li, Xuelong Jiang, Libiao Zhang [Abstract] (470) [HTML 0 KB][PDF 762 KB] (1253)
31 Gap distribution patterns in the south subtropical evergreen broad-leaved forest of Dinghushan 2017 Vol.25(4):382-392
Dandan Sui, Yue Wang, Juyu Lian, Jian Zhang, Jianbo Hu, Xuejun Ouyang, Zongji Fan, Honglin Cao, WanhuiYe [Abstract] (452) [HTML 0 KB][PDF 1130 KB] (1239)
32 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(3):0-0
[Abstract] (318) [HTML 0 KB][PDF 56606 KB] (1227)
33 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(10):0-0
[Abstract] (320) [HTML 0 KB][PDF 13539 KB] (1212)
34 The roles of epigenetic variation in plant hybridization and polyploidization 2017 Vol.25(6):600-607
Linfeng Li, Bao Liu [Abstract] (561) [HTML 0 KB][PDF 509 KB] (1195)
35 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(8):0-0
[Abstract] (212) [HTML 0 KB][PDF 18323 KB] (1188)
36 Parallel effects of environmental properties on genetic diversity and species diversity 2017 Vol.25(5):481-489
Wumei Xu, Xiuqin Ci, Jie Li [Abstract] (564) [HTML 0 KB][PDF 1105 KB] (1179)
37 On Chinese forest canopy biodiversity monitoring 2017 Vol.25(3):229-236
Hao Shen, Jianing Cai, Mengjiao Li, Qing Chen, Wanhui Ye, Zhengfeng Wang, Juyu Lian, Liang Song [Abstract] (544) [HTML 0 KB][PDF 603 KB] (1178)
38 Characteristics and effects of sprouting on species diversity in a subtropical evergreen broad-leaved forest in Gutianshan, East China 2017 Vol.25(4):393-400
Duo Ye, Ruirui Dong, Xiangcheng Mi, Wei Lu, Zhenjie Zheng, Mingjian Yu, Jian Ni, Jianhua Chen [Abstract] (519) [HTML 0 KB][PDF 941 KB] (1161)
39 Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan 2017 Vol.25(3):332-339
Ge Gao, Bin Wang, Chenxiang He, Xu Luo [Abstract] (1021) [HTML 0 KB][PDF 1563 KB] (1159)
40 The outstanding universal value and conservation of the Shennongjia World Natural Heritage Site 2017 Vol.25(5):490-497
Zongqiang Xie, Guozhen Shen, Youbing Zhou, Dayong Fan, Wenting Xu, Xianming Gao, Yanjun Du, Gaoming Xiong, Changming Zhao, Yan Zhu, Jiangshan Lai [Abstract] (451) [HTML 0 KB][PDF 754 KB] (1159)
41 Phylogeography of East Asia’s Tertiary relict plants: current progress and future prospects 2017 Vol.25(2):136-146
Yingxiong Qiu, Qixiang Lu, Yonghua Zhang, Yanan Cao [Abstract] (594) [HTML 0 KB][PDF 1277 KB] (1155)
42 The origin of genetic codes: from energy transformation to informatization 2017 Vol.25(1):94-106
Ping Xie [Abstract] (1385) [HTML 0 KB][PDF 989 KB] (1154)
43 How to balance development between nature reserves and community: a case study in Shiwandashan National Nature Reserve, Guangxi 2017 Vol.25(4):437-448
Run Sun, Shuangling Wang, Linqiao Wu, Hui An, Shiying Qin, Youjun Liu, Weifu Tan [Abstract] (498) [HTML 0 KB][PDF 1627 KB] (1142)
44 Diversity investigation and application of DNA barcoding of Acridoidea from Baiyangdian Wetland 2017 Vol.25(4):409-417
Jinfeng Hao, Xiaohong Zhang, Yusong Wang, Jinlin Liu, Yongchao Zhi, Xinjiang Li [Abstract] (338) [HTML 0 KB][PDF 1706 KB] (1141)
45 Tropical flora of southern China 2017 Vol.25(2):204-217
Hua Zhu [Abstract] (631) [HTML 0 KB][PDF 1030 KB] (1100)
46 The complex reticulate evolutionary relationships of early terrestrial plants as revealed by phylogenomics analysis 2017 Vol.25(6):675-682
Jiangping Shu, Li Liu, Hui Shen, Xiling Dai, Quanxi Wang, Yuehong Yan [Abstract] (463) [HTML 0 KB][PDF 815 KB] (1098)
47 The PPG I classification and pteridophytes of China 2017 Vol.25(3):340-342
Libing Zhang [Abstract] (563) [HTML 0 KB][PDF 700 KB] (1081)
48 Multi-scale assessments of forest fragmentation in China 2017 Vol.25(4):372-381
Yao Li, Xiangming Xiao, Xiangping Li, Jun Ma, Bangqian Chen, Yuanwei Qin, Jinwei Dong, Bin Zhao [Abstract] (542) [HTML 0 KB][PDF 1685 KB] (1071)
49 Relationship between biodiversity and ecosystem functioning in alpine meadows of the Qinghai-Tibet Plateau 2018 Vol.26(2):111-129
Zhonghua Zhang, Huakun Zhou, Xinquan Zhao, Buqing Yao, Zhen Ma, Quanmin Dong, Zhenhua Zhang, Wenying Wang, Yuanwu Yang [Abstract] (458) [HTML 0 KB][PDF 1179 KB] (1062)
50 All Papers in This Issue 2017 Vol.25(7):0-0
[Abstract] (182) [HTML 0 KB][PDF 8599 KB] (1061)
Copyright © 2011 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 86-10-62836137, E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn