A dataset on inventory and geographical distribution of vascular plants in Xizang, China
Yousheng Chen, Zhuqiu Song, Ran Wei, Yan Luo, Wenli Chen, Fusheng Yang, Lianming Gao, Yuan Xu, Zhuoxin Zhang, Pengcheng Fu, Chunlei Xiang, Huanchong Wang, Jiachen Hao, Shiyong Meng, Lei Wu, Bo Li, Shengxiang Yu, Shuren Zhang, Li He, Xinqiang Guo, Wenguang Wang, Yihua Tong, Qi Gao, Wenqun Fei, Youpai Zeng, Lin Bai, Zichao Jin, Xingjie Zhong, Buyun Zhang, Siyi Du
Biodiv Sci . 2023, (9): 23188 .  DOI: 10.17520/biods.2023188