Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Structural stability: concepts, methods, and applications
Chuliang Song
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020110
Accepted: 18 June 2020

Abstract249)      PDF (495KB)(256)       Save
Questions and countermeasures in the surveillance and research of wildlife epidemics based on mammals in China
Zhishu Xiao, Libiao Zhang, Lei Xu, Qihai Zhou, Xiuxiang Meng, Chuan Yan, Gang Chang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020124
Accepted: 18 June 2020

Abstract38)      PDF (475KB)(106)       Save
The influence of harmful plant Wedelia biflora expansion on terrestrial mollusks in Xisha Islands
Biyue Yan Fuchun Tong Luhui Kuang Zhijian Mou Wenjia Wu Hongyue Cai Jun Wang Shuguang Jian Hai Ren Zhangfeng Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020035
Accepted: 17 June 2020

Abstract37)      PDF (1333KB)(49)       Save
Diversity of endophytic diazotrophs isolated from wild rice (Oryza sative)
Liping Liu Rifeng Song Fu Zhang Xiuxiang Zhang Zhiyuan Tan Guixiang Peng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019366
Accepted: 12 June 2020

Abstract29)      PDF (507KB)(10)       Save
Effects of fig wasp temperature tolerance on interspecific coexistence
Huanhuan Chen Zhumei Li Lizhou Tang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019383
Accepted: 12 June 2020

Abstract54)      PDF (400KB)(41)       Save
Biocrusts impact niche separation of ammonia oxidizing microorganisms in the Gurbantunggut Desert, northwestern China
Liu Xin, Xiaoying Rong, Yuanming Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019415
Accepted: 12 June 2020

Abstract24)      PDF (430KB)(5)       Save
Overview of reproductive phenology of mistletoes
Manru Li Ling Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019350
Accepted: 12 June 2020

Abstract96)      PDF (400KB)(83)       Save
Introduction of Stochastic Evolutionary Stability
Xiu-Deng Zheng Cong Li Tian-Jiao Feng Yi Tao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020213
Accepted: 10 June 2020

Abstract90)      PDF (996KB)(57)       Save
Regional assessment on biodiversity and ecosystem services and policy experience within the IPBES framework
Yang Wu Yuxue Pan Boya Zhang Yu Tian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019331
Accepted: 30 May 2020

Abstract76)      PDF (444KB)(116)       Save
Research progress of the maintaining mechanisms of soil microbial diversity in Inner Mongolia grassland under global change
Tingting Li, Ximei Zhang
Biodiv Sci   
Accepted: 30 May 2020

Abstract   (88)      PDF (404KB)(16)       Save
Biodiversity Conservation of Kazakhstan and Suggestions on Cooperration in This Field between China and Kazakhstan
Miao Wu, Yun Hao, Xiaoyun Zhang, Lixian Wang, Jingjing He, Guangzheng Duan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019378
Accepted: 30 May 2020

Abstract76)      PDF (457KB)(113)       Save

Beta diversity components of stream bacteria in Hengduan Mountains: The effects of climate and environmental variables

Mingjia Li, Kaiyuan Wu, Fanfan Meng, Ji Shen, Yongqin Liu, Nengwen Xiao, Jianjun Wang,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019390
Accepted: 25 May 2020

Abstract65)      PDF (605KB)(142)    PDF(mobile) (1910KB)(21)    Save
Spatial variation in ant-tree network organization in the Xishuangbanna natural conservation area
Jian Wang Yiyi Dong Libin Ma Bo Pan Fangzhou Ma Hui Ding Yaping Hu Yanqiong Peng Xiaobing Wu Bo Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020019
Accepted: 18 May 2020

Abstract112)      PDF (1214KB)(298)       Save
Effect of soil environment on functional diversity of soil nematodes in Tibetan alpine meadows
Yutong Wang Kechang Niu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020042
Accepted: 15 May 2020

Abstract80)      PDF (598KB)(54)       Save
Mast seeding and its relationship with animal's hoarding behaviour
Xifu Yang Hongmao Zhang Zhibin Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019312
Accepted: 15 May 2020

Abstract156)      PDF (1090KB)(86)    PDF(mobile) (406KB)(10)    Save
The origins and genetic evolution characteristics of domestic horses
Togtokh Mongke, Haige Han, Ruoyang Zhao, Tugeqin Bao, Manglai Dugarjaviin, Dongyi Bai
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020005
Accepted: 15 May 2020

Abstract323)      PDF (1090KB)(534)       Save

Population dynamics and diversity of butterflies in Ailaoshan and Wuliangshan National Natural Reserves, Yunnan Province

Qun Wang, Zhixiang Guo, Jinbing Li, Kaibo Wang, Wu Wenwei, Pu Engtang, Fangzhou Ma, Chengxing He
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019364
Accepted: 08 May 2020

Abstract194)      PDF (399KB)(148)       Save
The development status and future trends of IPBES
Yuxue Pan, Boya Zhang, Yang Wu, Fengbin Dai, Yu Tian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019372
Accepted: 08 May 2020

Abstract66)      PDF (370KB)(64)       Save
Advances in root foraging behavior of exotic invasive plants
Xue Han Jinquan Su Nana Yao Baoming Chen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019325
Accepted: 14 April 2020

Abstract142)      PDF (337KB)(186)       Save
Phenotypic plasticity of Alternanthera philoxeroides in response to root neighbors of kin: introduced vs. native genotypes
Liangrui Yu Zhengcai Zhu Xiaoyun Pan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020044
Accepted: 14 April 2020

Abstract105)      PDF (486KB)(185)       Save
Plant diversity and species replacement in Chinese Buddhist temples
Xinyang Wang Cheng Jin Li Huang Lihua Zhou Mingming Zheng Shenhua Qian Yongchuan Yang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019392
Accepted: 31 March 2020

Abstract217)      PDF (1263KB)(139)       Save
Correlation between color polymorphism and MC1R gene of Lanius schach
Gang Ren En Li Shiye Zhao Yanqiong Jiang Shasha Wang Sixian Tang Huijian Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019307
Accepted: 27 March 2020

Abstract93)      PDF (507KB)(68)       Save
Diversity of Satyrinae in National Nature Reserve of Liupan Mountain in Ningxia
Xueqin Liu Dahan He Xinpu Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019387
Accepted: 08 March 2020

Abstract105)            Save
The Community Characteristics and Inter-month Dynamics of Butterfly Species at Different Altitudes in Badagong Mountain National Nature Reserve
Mengyue Chen Yuheng Wu Chenbin Wang Chengqing Liao Zhirong Gu Fangzhou Ma Xing Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019333
Accepted: 08 March 2020

Abstract84)            Save
Diversity and community composition of non-volant small mammals in Heizhugou National Nature Reserve, Sichuan Province
Xiantao Yue Taxing Zhang Liang Dou Jie Liu Jianghong Ran Yeming Mao Xiaolong Ma Yao Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019385
Accepted: 08 March 2020

Abstract119)      PDF (871KB)(32)       Save
Floristic analysis and resource evaluation of macrofungi in the Luoxiao Mountains
Wangqiu Deng Taihui Li Zongping Song Ming Zhang Junyan Xu Hao Huang Xiangrong Zhong Chaoqun Wang Yong He
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019393
Accepted: 08 March 2020

Abstract107)      PDF (474KB)(8)       Save

  • wechat:swdyx_wx