Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Effects of Transgenic rice H23 resistant to BPH and herbicide on non-target organisms
Sanhe Li Kai Liu Wenjun Zha Huashan Xu Peide Li Lei Zhou Aiqing You
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020295
Accepted: 20 September 2020

Abstract13)            Save
Predicting the spatial distribution of three Astragalus species and their pollinating bumblebees in China-Himalayas
Yuhan Shi Zongxin Ren Xin Xu Weijia Wang Jie Liu Yanhui Zhao Hong Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020268
Accepted: 20 September 2020

Abstract9)            Save
The difference in community structure and behavioral composition of shorebirds between two habitats within a Suadae salsa saltmarsh-mudflat wetland mosaics
Jing , Zhang Yu Bai Ziqiang Huang Zhengwang Zhang Donglai Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020189
Accepted: 20 September 2020

Abstract5)            Save
Progress in marine habitat mapping — Concept, method, and applications
Wenjia Hu Qiulin Zhou Bin Chen Shengyun Yang Jiamei Xiao Jianguo Du Hao Huang Weiwei Yu Zhiyuan Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020176
Accepted: 20 September 2020

Abstract11)            Save
Luan River upper reaches: The most important stopover site of the White-naped Crane (Antigone vipio) western population
Xuemin Lang Gankhuyag Purev-ochir Oyunchimeg Terbish Dashdorj Khurelbaatar Baasansuren Erdenechimeg Amarkhuu Gungaa Chunrong Mi Yumin Guo
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020100
Accepted: 20 September 2020

Abstract11)            Save
Camera Trap Database of Sanjiangyuan Community-based Monitoring Platform
Ding Jia Peiyun Li Xiang Zhao Chen Cheng Lingyun Xiao Zhi Lü
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019322
Accepted: 20 September 2020

Abstract15)            Save
Species inventory of mammals and birds using camera trapping in Zhaoqing forest region, Guangdong Province
Zongji Fan Xuejun Ouyang Yaqiong Wan Wenhong Xiao Wengui Xie Shikun Ou Xijie Deng Zhongliang Huang Zhishu Xiao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020166
Accepted: 13 September 2020

Abstract25)            Save
Food web structure and functioning: theoretical advances and outlook
Shaopeng Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020240
Accepted: 13 September 2020

Abstract50)            Save
The relationship between biodiversity and infectious disease: progress, challenge and perspective
Xiang Liu Lifan Chen shurong Zhou
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020218
Accepted: 13 September 2020

Abstract31)            Save
Biodiversity and spatiotemporal variations of benthic macroinvertebrates in Baoying Lake, Yangzhou, Jiangsu
Rui Hu Ruxiao Wang Meng Li Yuhui Xing Da Pan Haigen Xu Hongying Sun
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020023
Accepted: 12 September 2020

Abstract22)            Save
Study on the winter diet of Rusa unicolor in Qionglai mountains
Quanjian Zhang Biao Yang Qiang Fu Lei Wang Xu Gong Yuanbin Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020063
Accepted: 12 September 2020

Abstract12)            Save
Changes of fish diversity and assemblage structure during comprehensive restoration of Suzhou River in Shanghai
Hongchang Yu Baoshuai Bi Ya Zhang Hongyi Guo Wenqiao Tang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020067
Accepted: 12 September 2020

Abstract17)            Save
Mammal Fauna and Biodiversity in Northeastern Taihang Mountains
Xiangli Bu Jing Wang Jiayi Wu Taifu Sun Rongwei Xiang Qingbin Lu Yinghong Hao Zhishu Xiao Shaopeng Cui Yan Sheng Xiuxiang Meng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020081
Accepted: 12 September 2020

Abstract22)            Save
Progress, achievements and prospects of biodiversity protection in Yunnan Province
Chunhui Liu Lun Yin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020082
Accepted: 12 September 2020

Abstract23)            Save
Investigation on the diversity of birds and animals using infrared camera traps in Anxi Extreme-arid Desert National Nature Reserve, Gansu
Xinkang Bao Liang Wang Mengjie Lu Pengzu Pei Jianliang Li Donghui Ma Jiaqi Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020089
Accepted: 12 September 2020

Abstract20)            Save
Camera-trapping survey on mammals and birds in Yunkaishan National Nature Reserve, Guangdong, China
Linmiao Li Huiyun Chi Yaqiong Wan Jiabin Zhou Libiao Zhang Xiangyang He Wenzhong Huang Bojun Zhang Zhanrong Xu Changchuan Liu Renyan Lai Xiufang Zhu Youyu Li Jiaqi Li Jinping Chen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020103
Accepted: 12 September 2020

Abstract16)            Save
China mammal diversity observation network (China BON-Mammal) platform based on camera-trapping
Yaqiong Wan Jiaqi Li Xingwen Yang Sheng Li Haigen Xu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020142
Accepted: 12 September 2020

Abstract15)            Save
Fish diversity and resource status in the Yangxian Section of the Hanjiang River under the context of inter-basin water transfer
Yang Zhao Chengyi Niu Xuejian Li Haibo Liu Guang Sun Zunlan Luo Yahui Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020158
Accepted: 12 September 2020

Abstract20)            Save
Application of Passive Acoustic Monitoring Technology in the Monitoring of Western black crested gibbons
Enzhu Zhong Zhenhua Guan Xingce Zhou Youjie Zhao Han Li Shaobin Tan Kunrong Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020215
Accepted: 11 September 2020

Abstract33)      PDF (678KB)(17)       Save
The contributions of animal movement network researches to landscape ecology
Yuehui Li Yuanman Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020219
Accepted: 09 September 2020

Abstract25)      PDF (413KB)(11)       Save
The influence of human disturbance on butterflies diversity in Hupianshan National Nature Reserve
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019334
Accepted: 01 September 2020

Abstract37)            Save
Butterfly community structure and species-abundance distribution in different habitats in Xinglong Mountain National Nature Reserve
Suqin Shang Xingbo Wu Zhaolong Wang Henian Peng Huili Zhou Hongyong Zhang Yinglu Bai
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019386
Accepted: 01 September 2020

Abstract31)            Save
关键词: 鹞落坪样地; 落叶阔叶林; 蔷薇科; 最近邻分析; O-ring函数; 空间分布格局 Spatial distribution pattern and interspecific correlation analysis of dominant species of Rosaceae in Yaoluopingdeciduous broad-leaved forest
Dongdong Liang Jie Peng Gaili Gao Xin Hong Shoubiao Zhou Jun Chu Zhi Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020015
Accepted: 01 September 2020

Abstract66)            Save
The species composition and distributional characteristics of invasive alien plants along the New Sichuan-Tibet (Ya’an to Changdu section) Railway
Hengning Deng Wenbin Ju Yundong Gao Junyi Zhang Shiqi Li Xinfen Gao Bo Xu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020018
Accepted: 01 September 2020

Abstract21)            Save
Plant strategies for nitrogen acquisition and their effects on exotic plant invasions
Simiao Sun Jixin Chen Weiwei Feng Chang Zhang Kai Huang Ming Guan Jiankun Sun Mingchao Liu Yuloong Feng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020072
Accepted: 01 September 2020

Abstract27)            Save
Camera-trapping survey of the diversity of mammals and birds in the Tuotuo River basin of the source region of the Yangtze River
Dong Wang Yaqiong Wan Shizhao Wang Jiaping Chen Tong Wu Jiaqi Li Xinming Lian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020086
Accepted: 01 September 2020

Abstract55)            Save
Canopy structure is an important factor driving local-scale woody plant functional beta diversity
Changyan Zhou Bin Wang Yun Deng Junjie Wu Min Cao Luxiang Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020092
Accepted: 01 September 2020

Abstract34)            Save
Species composition and community classification of the 20-ha tropical seasonal rainforest dynamics monitoring plot in Nabanhe, Yunnan
Guoshan Shi Feng Liu Dian Chen Yun Deng Luxiang Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020138
Accepted: 01 September 2020

Abstract20)            Save
Phylogenetic structure of Vitex negundo var. heterophylla communities and Spiraea trilobata shrub communities in the North Taihang Mountain
Lei Dong Jing Wang Yonggang Liu Zhiping Zhao Xiangcheng Mi Ke Guo
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020192
Accepted: 01 September 2020

Abstract32)            Save
Effect of soil nutrients on reproductive traits of invasive and native annual Asteraceae plants
Ya Wang Weiqian Wang Qinke Wang Xiaoxia Li Yan Liu Qiaoqiao Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020212
Accepted: 01 September 2020

Abstract21)            Save
Seed traits and recruitment limitation of northern marginal Cercidiphyllum japonicum populations, China
Jing Li Tianyang Zhou Xueli Lu Xintao Li Bin Sun Hongjie Meng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020095
Accepted: 31 August 2020

Abstract62)            Save
Asymmetric interaction in the fig-fig wasp mutualism
Liyuan Yang Ruiwu Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020234
Accepted: 25 August 2020

Abstract95)            Save
Community diversity of butterflies in the Longqishan Nature Reserve
Fang Hong Ying Xiang Chaoyang Chen Liangxian Sun Chunshou Luo Guofang Jiang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020203
Accepted: 25 August 2020

Abstract27)            Save
Modern coexistence theory as a framework for invasion ecology
Wenbo Yu Shaopeng Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020243
Accepted: 16 August 2020

Abstract103)      PDF (361KB)(74)       Save
Newly recorded species of seed plants from Xizang, China
Cheng Liu JIdong Ya Yongjie Guo Jie Cai Ting Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020161
Accepted: 30 July 2020

Abstract76)            Save
The achievements and experiences of UNDP-GEF biodiversity projects in China
Chaode Ma Xinhua Zhao Cheng Zheng Fei Leng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020128
Accepted: 30 July 2020

Abstract101)            Save
More than the sum of its parts: Self-organized patterns and emergent properties in ecosystems
Zhenpeng Ge Quanxing Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020225
Accepted: 30 July 2020

Abstract113)            Save
Progress of agricultural biodiversity conservation in China
Xiaoming Zheng Qingwen Yang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020077
Accepted: 28 July 2020

Abstract68)            Save
Study on diversity of butterfly communities in Qiyunshan National Nature Reserve
Dunyuan Huang Shigui Huang Jianhao Wang Hongying Li Feiyue Dou Ke Zhang Xianglong Zhu Fangzhou Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019420
Accepted: 28 July 2020

Abstract62)      PDF (545KB)(37)       Save
Characteristics and historical changes of fish assemblage in the Danjiangkou Reservoir
Pei JingBai Geng HUANG Changjun Jiang Weicheng Zhang Wang Qidong Lunguang Yao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020009
Accepted: 24 July 2020

Abstract75)      PDF (726KB)(6)       Save
Construction progress of the Camera-trapping Network for the Mountains of Southwest China
Sheng Li William J.McShea Dajun Wang Xiaoli Shen Hongliang Bu Tianpei Guan Fang Wang Xiaodong Gu Xiaofeng Zhang Haohong Liao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020038
Accepted: 20 July 2020

Abstract82)      PDF (2127KB)(82)       Save
Microbial genetic resources and the implementation of the Nagoya Protocol
Xiaoyong Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020056
Accepted: 15 July 2020

Abstract83)      PDF (327KB)(47)       Save
Educational use in the global national parks: Review and implications
Dongjun Chen Linsheng Zhong
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020011
Accepted: 15 July 2020

Abstract55)      PDF (371KB)(98)       Save
Species diversity of myxomycetes in Qilian Mountain National Nature Reserve, Gansu
Xinlei Wei, Shu Li, Wenjun Dou, Bao Qi, Qi Wang, Yu Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020050
Accepted: 15 July 2020

Abstract56)      PDF (744KB)(54)       Save
Structural stability: concepts, methods, and applications
Chuliang Song
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020110
Accepted: 18 June 2020

Abstract422)      PDF (495KB)(388)       Save
The influence of harmful plant Wedelia biflora expansion on terrestrial mollusks in Xisha Islands
Biyue Yan Fuchun Tong Luhui Kuang Zhijian Mou Wenjia Wu Hongyue Cai Jun Wang Shuguang Jian Hai Ren Zhangfeng Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020035
Accepted: 17 June 2020

Abstract86)      PDF (1333KB)(69)       Save
Diversity of endophytic diazotrophs isolated from wild rice (Oryza sative)
Liping Liu Rifeng Song Fu Zhang Xiuxiang Zhang Zhiyuan Tan Guixiang Peng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019366
Accepted: 12 June 2020

Abstract57)      PDF (507KB)(11)       Save
Effects of fig wasp temperature tolerance on interspecific coexistence
Huanhuan Chen Zhumei Li Lizhou Tang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019383
Accepted: 12 June 2020

Abstract91)      PDF (400KB)(57)       Save
Biocrusts impact niche separation of ammonia oxidizing microorganisms in the Gurbantunggut Desert, northwestern China
Liu Xin, Xiaoying Rong, Yuanming Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019415
Accepted: 12 June 2020

Abstract64)      PDF (430KB)(8)       Save
Introduction of Stochastic Evolutionary Stability
Xiu-Deng Zheng Cong Li Tian-Jiao Feng Yi Tao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020213
Accepted: 10 June 2020

Abstract149)      PDF (996KB)(84)       Save
Biodiversity conservation of Kazakhstan and suggestions on cooperation in this field between China and Kazakhstan
Miao Wu Yun Hao Xiaoyun Zhang Lixian Wang Jingjing He Guangzheng Duan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019378
Accepted: 30 May 2020

Abstract121)      PDF (458KB)(120)       Save

Beta diversity components of stream bacteria in Hengduan Mountains: The effects of climate and environmental variables

Mingjia Li, Kaiyuan Wu, Fanfan Meng, Ji Shen, Yongqin Liu, Nengwen Xiao, Jianjun Wang,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019390
Accepted: 25 May 2020

Abstract114)      PDF (605KB)(167)    PDF(mobile) (1910KB)(30)    Save

Population dynamics and diversity of butterflies in Ailaoshan and Wuliangshan National Natural Reserves, Yunnan Province

Qun Wang, Zhixiang Guo, Jinbing Li, Kaibo Wang, Wu Wenwei, Pu Engtang, Fangzhou Ma, Chengxing He
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019364
Accepted: 08 May 2020

Abstract241)      PDF (399KB)(176)       Save
The development status and future trends of IPBES
Yuxue Pan, Boya Zhang, Yang Wu, Fengbin Dai, Yu Tian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019372
Accepted: 08 May 2020

Abstract101)      PDF (370KB)(77)       Save
The Community Characteristics and Inter-month Dynamics of Butterfly Species at Different Altitudes in Badagong Mountain National Nature Reserve
Mengyue Chen Yuheng Wu Chenbin Wang Chengqing Liao Zhirong Gu Fangzhou Ma Xing Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019333
Accepted: 08 March 2020

Abstract117)            Save
Diversity of Satyrinae in National Nature Reserve of Liupan Mountain in Ningxia
Xueqin Liu Dahan He Xinpu Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019387
Accepted: 08 March 2020

Abstract142)      PDF (9467KB)(22)       Save

  • wechat:swdyx_wx