Exploring Altitudinal Patterns of Plant Diversity of China's Mountains

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Altitudinal patterns of plant species diversity in Mt. Niubeiliang, Qinling Mountains    
TANG Zhi-Yao, KE Jin-Hu
Biodiv Sci   2004,12(1 ):108 -114. DOI:10.17520/biods.2004013
Abstract  (3184 PDF(pc) (313KB)(3248 Save
Related ArticlesMetrics
Patterns of woody plant species diversity along environmental gradients on Mt. Taibai, Qinling Mountains    
TANG Zhi-Yao, FANG Jing-Yun, ZHANG Ling
Biodiv Sci   2004,12(1 ):115 -122. DOI:10.17520/biods.2004014
Abstract  (3066 PDF(pc) (314KB)(3924 Save
Related ArticlesMetrics
Mountain ranges and peaks in China    
WANG Xiang-Ping, WANG Zhi-Heng, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):206 -212. DOI:10.17520/biods.2004025
Abstract  (3122 PDF(pc) (192KB)(4166 Save
Related ArticlesMetrics
Changes in plant species diversity along an elevation gradient on Mt. Xiaowutai, Hebei, China    
LIU Zeng-Li, ZHENG Cheng-Yang, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):137 -145. DOI:10.17520/biods.2004017
Abstract  (2933 PDF(pc) (441KB)(2886 Save
Related ArticlesMetrics
Reserves and species diversity of soil seed banks in four types of forest on Mt. Taibai, Qinling Mountains    
ZHANG Ling, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):131 -136. DOI:10.17520/biods.2004016
Abstract  (3240 PDF(pc) (232KB)(2626 Save
Related ArticlesMetrics
Plant species richness of alpine grasslands in relation to environmental factors and biomass on the Tibetan Plateau    
YANG Yuan-He, RAO Sheng, HU Hui-Feng, CHEN An-Ping, JI Cheng-Jun, ZHU Biao, ZUO Wen-Yun, LI Xuan-Ran, SHEN Hai-Hua, WANG Zhi-Heng, TANG Yan-Hong, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):200 -205. DOI:10.17520/biods.2004024
Abstract  (3893 PDF(pc) (279KB)(3438 Save
Related ArticlesMetrics
Community structure of alpine sparse vegetation and effects of micro-topography in Pushila, Everest-Choyu region, Tibet, China    
FANG Jing-Yun, KANZAKI Mamoru, WANG Xiang-Ping, YODA Kyoji, SUN Shi-Zhou, SHIMOTA Katsuhiko
Biodiv Sci   2004,12(1 ):190 -199. DOI:10.17520/biods.2004023
Abstract  (3265 PDF(pc) (289KB)(2743 Save
Related ArticlesMetrics
Community structures and species composition of oak forests in mountainous area of Beijing    
WU Xiao-Pu, WANG Zhi-Heng, CUI Hai-Ting and FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):155 -163. DOI:10.17520/biods.2004019
Abstract  (2907 PDF(pc) (368KB)(3544 Save
Related ArticlesMetrics
Composition, structure and species diversity of plant communities along an altitudinal gradient on the northern slope of Mt. Changbai, Northeast China    
ZHAO Shu-Qing, FANG Jing-Yun, ZONG Zhan-Jiang, ZHU Biao, SHEN Hai-Hua
Biodiv Sci   2004,12(1 ):164 -173. DOI:10.17520/biods.2004020
Abstract  (3884 PDF(pc) (528KB)(3351 Save
Related ArticlesMetrics
Structure and species diversity of boreal forests in Mt. Baikalu, Huzhong area, Daxing'an Mountains, Northeast China    
ZHAO Shu-Qing, FANG Jing-Yun, PIAO Shi-Long, ZONG Zhan-Jiang, WU Xiao-Pu, GU Tao
Biodiv Sci   2004,12(1 ):182 -189. DOI:10.17520/biods.2004022
Abstract  (3050 PDF(pc) (413KB)(2657 Save
Related ArticlesMetrics
Comparison of community structure and species diversity of mixed forests of deciduous broad-leaved tree and Korean pine in Northeast China    
WU Xiao-Pu, ZHU Biao, ZHAO Shu-Qing, PIAO Shi-Long, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):174 -181. DOI:10.17520/biods.2004021
Abstract  (2636 PDF(pc) (325KB)(2830 Save
Related ArticlesMetrics
Relationship between the vegetation type and topography in Mt. Xiaowutai, Hebei Province: a remote sensing analysis    
LIU Zeng-Li, ZHENG Cheng-Yang, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):146 -154. DOI:10.17520/biods.2004018
Abstract  (2806 PDF(pc) (461KB)(2807 Save
Related ArticlesMetrics
Community structures and species richness in the montane rain forest of Jianfengling, Hainan Island, China    
FANG Jing-Yun, LI Yi-De, ZHU Biao, LIU Guo-Hua, ZHOU Guang-Yi
Biodiv Sci   2004,12(1 ):29 -43. DOI:10.17520/biods.2004005
Abstract  (3392 PDF(pc) (596KB)(3365 Save
Related ArticlesMetrics
Plant community composition and tree species diversity on eastern and western Nanling Mountains, China    
ZHU Biao, CHEN An-Ping, LIU Zeng-Li, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):53 -62. DOI:10.17520/biods.2004007
Abstract  (3640 PDF(pc) (421KB)(3287 Save
Related ArticlesMetrics
Changes in floristic composition, community structure, and tree species diversity of plant communities along altitudinal gradients on Mt. Mao'er, Guangxi, China    
ZHU Biao, CHEN An-Ping, LIU Zeng-Li, LI Guang-Zhao, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):44 -52. DOI:10.17520/biods.2004006
Abstract  (3310 PDF(pc) (408KB)(3220 Save
Related ArticlesMetrics
Ecological characteristics of mountains and research issues of mountain ecology    
FANG Jing-Yun, SHEN Ze-Hao, CUI Hai-Ting
Biodiv Sci   2004,12(1 ):10 -19. DOI:10.17520/biods.2004003
Abstract  (5149 PDF(pc) (341KB)(4348 Save
Related ArticlesMetrics
The Protocol for the Survey Plan for Plant Species Diversity of China's Mountains    
FANG Jing-Yun, SHEN Ze-Hao, TANG Zhi-Yao, WANG Zhi-Heng
Biodiv Sci   2004,12(1 ):5 -9. DOI:10.17520/biods.2004002
Abstract  (5929 PDF(pc) (231KB)(5846 Save
Related ArticlesMetrics
Exploring altitudinal patterns of plant diversity of China's mountains    
FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):1 -4. DOI:10.17520/biods.2004001
Abstract  (4525 PDF(pc) (163KB)(4477 Save
Related ArticlesMetrics
A review on the elevational patterns of plant species diversity    
TANG Zhi-Yao, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):20 -28. DOI:10.17520/biods.2004004
Abstract  (4545 PDF(pc) (358KB)(5468 Save
Related ArticlesMetrics
Composition and dominant species of soil seed bank along an altitudinal gradient in Mt. Taibai, Qinling Mountains    
ZHANG Ling, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):123 -130. DOI:10.17520/biods.2004015
Abstract  (3097 PDF(pc) (283KB)(2484 Save
Related ArticlesMetrics
Altitudinal pattern of flora on the eastern slope of Mt. Gongga    
SHEN Ze-Hao, LIU Zeng-Li, WU Jie
Biodiv Sci   2004,12(1 ):89 -98. DOI:10.17520/biods.2004011
Abstract  (3672 PDF(pc) (377KB)(3137 Save
Related ArticlesMetrics
Altitudinal patterns of plant species diversity on the southern slope of Mt. Shennongjia, Hubei, China    
SHEN Ze-Hao, HU Hui-Feng, ZHOU Yu, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):99 -107. DOI:10.17520/biods.2004012
Abstract  (3079 PDF(pc) (473KB)(3298 Save
Related ArticlesMetrics
Tree species diversity along altitudinal gradient on southeastern and northwestern slopes of Mt. Huanggang, Wuyi Mountains, Fujian, China    
ZHENG Cheng-Yang, LIU Zeng-Li, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):63 -74. DOI:10.17520/biods.2004008
Abstract  (3684 PDF(pc) (454KB)(3832 Save
Related ArticlesMetrics
Effects of topographical factors on distribution of Phyllostachys pubescensin Wuyishan Nature Reserve, Fujian Province, China    
ZHENG Cheng-Yang, FANG Jing-Yun, He Jian-Yuan
Biodiv Sci   2004,12(1 ):75 -81. DOI:10.17520/biods.2004009
Abstract  (3649 PDF(pc) (381KB)(3287 Save
Related ArticlesMetrics
Pattern of species richness along an altitudinal gradient on Gaoligong Mountains, Southwest China    
WANG Zhi-Heng, CHEN An-Ping, PIAO Shi-Long, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci   2004,12(1 ):82 -88. DOI:10.17520/biods.2004010
Abstract  (3701 PDF(pc) (261KB)(4728 Save
Related ArticlesMetrics