Mountain ranges and peaks in China
WANG Xiang-Ping, WANG Zhi-Heng, FANG Jing-Yun
Biodiv Sci . 2004, (1): 206 -212 .  DOI: 10.17520/biods.2004025