Composition, structure and species diversity of plant communities along an altitudinal gradient on the northern slope of Mt. Changbai, Northeast China
ZHAO Shu-Qing, FANG Jing-Yun, ZONG Zhan-Jiang, ZHU Biao, SHEN Hai-Hua
Biodiv Sci . 2004, (1): 164 -173 .  DOI: 10.17520/biods.2004020