Structure and species diversity of boreal forests in Mt. Baikalu, Huzhong area, Daxing'an Mountains, Northeast China
ZHAO Shu-Qing, FANG Jing-Yun, PIAO Shi-Long, ZONG Zhan-Jiang, WU Xiao-Pu, GU Tao
Biodiv Sci . 2004, (1): 182 -189 .  DOI: 10.17520/biods.2004022