Community structure of alpine sparse vegetation and effects of micro-topography in Pushila, Everest-Choyu region, Tibet, China
FANG Jing-Yun, KANZAKI Mamoru, WANG Xiang-Ping, YODA Kyoji, SUN Shi-Zhou, SHIMOTA Katsuhiko
Biodiv Sci . 2004, (1): 190 -199 .  DOI: 10.17520/biods.2004023