Impact of Phyllostachys edulis expansion to Chinese fir forest on the soil bacterial community
Yinger Mao, Xiumei Zhou, Nan Wang, Xiuxiu Li, Yuke You, Shangbin Bai
Biodiv Sci . 2023, (6): 22659 .  DOI: 10.17520/biods.2022659