Multi-scale assessments of forest fragmentation in China
Yao Li, Xiangming Xiao, Xiangping Li, Jun Ma, Bangqian Chen, Yuanwei Qin, Jinwei Dong, Bin Zhao
Biodiv Sci . 2017, (4): 372 -381 .  DOI: 10.17520/biods.2016257