Red list assessment of lycophytes and ferns in China
Shiyong Dong, Zhengyu Zuo, Yuehong Yan, Jianying Xiang
Biodiv Sci . 2017, (7): 765 -773 .  DOI: 10.17520/biods.2016204