Estimation of species richness of moths (Insecta: Lepidoptera) based on DNA barcoding in Suqian, China
Qian Jin, Fen Chen, Guijie Luo, Weijia Cai, Xu Liu, Hao Wang, Caiqing Yang, Mengdi Hao, Aibing Zhang
Biodiv Sci . 2016, (11): 1296 -1305 .  DOI: 10.17520/biods.2016202