Effect of Cry1Ab/c protein residues from Bt cotton-producing areas in regions with marginal water in three provinces in eastern China
Hua Liu, Xiaolei Chang, Wei Jiang, Lan Bai, Shufeng Zheng, Jinbin Wang, Wei Wang, Aihu Pan, Rongtan Wang, Xueming Tang
Biodiv Sci . 2016, (12): 1373 -1380 .  DOI: 10.17520/biods.2016142