Density-dependent effects in Picea schrenkiana forests in Tianshan Mountains
Huijie Wang, Shunli Chang, Yutao Zhang, Jin Xie, Ping He, Chengcheng Song, Xuejiao Sun
Biodiv Sci . 2016, (3): 252 -261 .  DOI: 10.17520/biods.2015282