Microsatellite genetic diversity and fine-scale spatial genetic structure within a natural stand of Liriodendron chinense (Magnoliaceae) in Lanmushan, Duyun City, Guizhou Province
Aihong Yang,Jinju Zhang,Hua Tian,Xiaohong Yao,Hongwen Huang
Biodiv Sci . 2014, (3): 375 -384 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14013