Red List of China’s Vertebrates
Zhigang Jiang, Jianping Jiang, Yuezhao Wang, E Zhang, Yanyun Zhang, Lili Li, Feng Xie, Bo Cai, Liang Cao, Guangmei Zheng, Lu Dong, Zhengwang Zhang, Ping Ding, Zhenhua Luo, Changqing Ding, Zhijun Ma, Songhua Tang, Wenxuan Cao, Chunwang Li, Huijian Hu, Yong Ma, Yi Wu, Yingxiang Wang, Kaiya Zhou, Shaoying Liu, Yueying Chen, Jiatang Li, Zuojian Feng, Yan Wang, Bin Wang, Cheng Li, Xuelin Song, Lei Cai, Chunxin Zang, Yan Zeng, Zhibin Meng, Hongxia Fang, Xiaoge Ping
Biodiv Sci . 2016, (5): 500 -551 .  DOI: 10.17520/biods.2016076