Responses of spatial pattern of woody plants’ basal area to topographic factors in a tropical karst seasonal rainforest in Nonggang, Guangxi, southern China
Yili Guo, Bin Wang, Wusheng Xiang, Tao Ding, Shuhua Lu, Fuzhao Huang, Shujun Wen, Dongxing Li, Yunlin He, Xiankun Li
Biodiv Sci . 2016, (1): 30 -39 .  DOI: 10.17520/biods.2015207