Vascular plant diversity of the Paracel Islands, China
Yi Tong,Shuguang Jian,Quan Chen,Yuling Li,Fuwu Xing
Biodiv Sci . 2013, (3): 364 -374 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.11222