Individual woody species-area relationship in a deciduous broad-leaved forest in Baotianman, Henan Province
Manyu Yan,Xiaojun Du,Aihua Zhao,Mingchun Peng
Biodiv Sci . 2015, (5): 630 -640 .  DOI: 10.17520/biods.2015031