Assessment of potential habitat for Ursus thibetanus in the Qinling Moun- tains
Zengxiang Qi, Weihua Xu, Xingyao Xiong, Zhiyun Ouyang, Hua Zheng, Dexin Gan
Biodiv Sci . 2011, (3): 343 -352 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.10288