Diversity of culture characteristics of Beauveria bassiana and the analysis
WANG Cheng-Shu, HUANG Bo, WANG Si-Bao, FAN Mei-Zhen, LI Zeng-Zhi
Biodiv Sci . 2002, (2): 196 -201 .  DOI: 10.17520/biods.2002025