Genetic diversity in five Macrobrachium hainanense populations using SRAP markers
Fu Hongtuo, Qiao Hui, Yao Jianhua, Gong Yongsheng, Wu Yan, Jiang Sufei, Xiong Yiwei
Biodiv Sci . 2010, (2): 145 -149 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.150