Assessment of in situ conservation of 1,334 native orchids in China
Weihua Qin, Mingkang Jiang, Wanggu Xu, Zhaohe He
Biodiv Sci . 2012, (2): 177 -183 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.07108