Ornithological research: past twenty years and future perspectives in China
Yong Wang, Zhengwang Zhang, Guangmei Zheng, Jianqiang Li, Jiliang Xu, Zhijun Ma, Atilio Luis Biancucci
Biodiv Sci . 2012, (2): 119 -137 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.19175