Relationship between culturable filamentous fungal diversity and environmental factors in Nam Co Lake
Wenkai Xue, Huadanshang Meng, Yanhong Wang, Pan Zhu, Ji De, Xiaofang Guo
Biodiv Sci . 2022, (6): 21473 .  DOI: 10.17520/biods.2021473