Community characteristics of a 60 ha dynamics plot in the tropical montane rain forest in Jianfengling, Hainan Island
Han Xu, Yide Li, Mingxian Lin, Jianhui Wu, Tushou Luo, Zhang Zhou, Dexiang Chen, Huai Yang, Guangjian Li, Shirong Liu
Biodiv Sci . 2015, (2): 192 -201 .  DOI: 10.17520/biods.2014157