Relationships between tree diversity and biomass/productivity and their influence factors in a lower subtropical evergreen broad-leaved forest
Jie Zhu, Anchi Wu, Shun Zou, Xin Xiong, Shizhong Liu, Guowei Chu, Qianmei Zhang, Juxiu Liu, Xuli Tang, Junhua Yan, Deqiang Zhang, Guoyi Zhou
Biodiv Sci . 2021, (11): 1435 -1446 .  DOI: 10.17520/biods.2021014