The diversity of grasshopper communities in Qinling-Bashan Mountainous Region
LIAN Zhen-Min, LIANG Pei
Biodiv Sci . 1999, (2): 119 -122 .  DOI: 10.17520/biods.1999017