Evaluating the endangerment status of China’s angiosperms through the red list assessment
Haining Qin, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue
Biodiv Sci . 2017, (7): 745 -757 .  DOI: 10.17520/biods.2017156