Genetic diversity and population structure of Bretschneidera sinensis, an endangered species
Gangbiao Xu,Yan Liang,Yan Jiang,Xiongsheng Liu,Shangli Hu,Yufei Xiao,Bobo Hao
Biodiv Sci . 2013, (6): 723 -731 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.09117