Genetic variation of 27 microsatellite loci in three Hubei indigenous pig breeds
FAN Bin, LI Kui, PENG Zhong-Zhen, Y Chen, C Moran, GONG Yan-Zhang, ZHAO Shu-Hong,
Biodiv Sci . 1999, (2): 91 -96 .  DOI: 10.17520/biods.1999013