Disturbance-driven changes to landscape patterns and responses of waterbirds at West Dongting Lake, China
Yunzhu Liu,Linlu Shi,Hairui Duo,Boyong Peng,Cai Lü,Yi Zhu,Guangchun Lei
Biodiv Sci . 2013, (6): 666 -676 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.11090