Camera-trapping survey of wild mammals and ground-dwelling birds in the Jiangxi Wuyishan National Nature Reserve, China
Yingrong Guo, Wenjun Lan, Sicheng Zou, Rongbin Yuan, Xiaoyu Dong, Jirui Cao, Qingpei Yang, Qingni Song
Biodiv Sci . 2021, (6): 811 -818 .  DOI: 10.17520/biods.2020307