Distribution and population status of bovine species in China based on bibliometric analysis
Xing Chen, Tianpei Guan, Wenle Jiang, Dandan Li, Kong Yang, Sheng Li
Biodiv Sci . 2021, (5): 668 -679 .  DOI: 10.17520/biods.2020393