Using surveillance cameras to analyze the activity pattern of the Eurasian otters ( Lutra lutra) and the efficiency of camera trap monitoring
Xuesong Han, Zhengyi Dong, Ge Zhao, Xiang Zhao, Xiangying Shi, Zhi Lü, Hongqi Li
Biodiv Sci . 2021, (6): 770 -779 .  DOI: 10.17520/biods.2020388