Seed predation and removal of Quercus wutaishanica, Prunus salicina and Pinus armandii by rodents in the Liupan Mountains
Xingfu Yan, Yangchun Yu, Libiao Zhou, Yunfeng Zhou
Biodiv Sci . 2012, (4): 427 -436 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.10193