Butterfly community structure and diversity in Qinling National Botanical Garden, China
Lijun Fang, Yujun Zhang, Xiaoyu Xing
Biodiv Sci . 2020, (8): 965 -972 .  DOI: 10.17520/biods.2020041