Comprehensive comparison of different sampling methods for arthropod diversity in farmland
Meichun Duan, Ruxia Qin, Hongbin Zhang, Baoxiong Chen, Bin Jin, Songbo Zhang, Shaopeng Ren, Shuquan Jin, Shenghai Zhu, Jianing Hua, Yunhui Liu, Zhenrong Yu
Biodiv Sci . 2021, (4): 477 -487 .  DOI: 10.17520/biods.2020034