Progress in marine habitat mapping — Concept, method, and applications
Wenjia Hu Qiulin Zhou Bin Chen Shengyun Yang Jiamei Xiao Jianguo Du Hao Huang Weiwei Yu Zhiyuan Ma
Biodiv Sci . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020176