Progress in marine habitat mapping: Concept, methods, and applications
Wenjia Hu, Qiulin Zhou, Bin Chen, Shengyun Yang, Jiamei Xiao, Jianguo Du, Hao Huang, Weiwei Yu, Zhiyuan Ma
Biodiv Sci . 2021, (4): 531 -544 .  DOI: 10.17520/biods.2020176