Mammal Fauna and Biodiversity in Northeastern Taihang Mountains
Xiangli Bu Jing Wang Jiayi Wu Taifu Sun Rongwei Xiang Qingbin Lu Yinghong Hao Zhishu Xiao Shaopeng Cui Yan Sheng Xiuxiang Meng
Biodiv Sci . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.17520/biods.2020081