Effects of mowing intensity on temporal stability of aboveground biomass in the Stipa grandis steppe
Feng Zhang, Jiahua Zheng, Mengli Zhao, Daling Chen, Yang Yang, Jirong Qiao, Tianqi Zhao
Biodiv Sci . 2020, (7): 779 -786 .  DOI: 10.17520/biods.2019405