Community diversity and faunal composition of butterflies in the Longqishan Nature Reserve
Fang Hong, Ying Xiang, Chaoyang Chen, Liangxian Sun, Chunshou Luo, Guofang Jiang
Biodiv Sci . 2020, (8): 1003 -1007 .  DOI: 10.17520/biods.2020203